Terugkoppeling evaluatie pilotproef 3-mans bediening

Op 10 mei is er een eerste tussenevaluatie geweest over de proefperiode rond het varen met 3 bemanningsleden. Naast de PVT leden Gerard Slippens en Rene van der Voort waren daar ook een aantal mensen van Blue Amigo bij aanwezig.
Algemeen
Natuurlijk realiseer ik mij dat jullie absoluut niet enthousiast zijn over deze proef en dat begrijp ik ook wel. De PVT vaart ook liever met 4 man, maar er is geen enkel wettelijk kader of besluit dat dit niet is toegestaan. Daar kunnen we ons niet op beroepen en we kunnen een werkgever ook niet verbieden daarnaar te kijken.
Voor ons is belangrijk, vindt de proef zorgvuldig plaats en kan er veilig met 3 mensen gevaren worden?

Proefperiode

Blue Amigo geeft de mogelijkeheid voor zowel conducteurs als andere leden van de bemanning op en aanmerkingen te maken over problemen waar je tegenaan loopt als er met 3 mensen gevaren wordt. Helaas was het logboek van de conducteurs leeg. Ik kan maar één ding zeggen, maak gebruik van de mogelijkheid om op of aanmerkingen te maken. Alleen dan kan er door Blue Amigo serieus naar gekeken worden. Dat wil niet zeggen dat alles opgelost kan worden, zoals je dat wellicht zou willen, maar dan kan er tenminste op gereageerd worden. Schrijf je niets op, dan weet je zeker dat er niets gebeurt.
Maak ook gebruik van de mogelijkheid dat één van jullie bij de evaluatiemomenten aanwezig is. Die mogelijkheid biedt Blue Amigo, benut die mogelijkheid.

Personele gevolgen
Wanneer je met drie man vaart, zou het best kunnen betekenen dat dat personele gevolgen heeft. Het lijkt van niet, maar daar wordt bij het volgende evaluatiemoment op teruggekomen.

Opmerkingen over de eerste bijeenkomst
Tijdens het overleg van 10 mei werd in ieder geval door Blue Amigo goed geluisterd naar de opmerkingen die er in het "bemanningslogboek" gemaakt zijn. Van het eerste overleg wordt een verslag gemaakt en dat wordt via de PVT verspreid. Er is ook gesproken over de roosters. Logisch omdat een gevolg van het varen met 3 mensen is dat er een ander rooster moet komen. Uitgangspunt is uiteraard dat het volgens Cao en Arbeidstijdenwet moet.

Het volgende evaluatiemoment is op 7 juni. Daar wil ik in principe bij zijn. Uiteraard mogen jullie vragen of opmerkingen naar mij sturen, maar maak vooral gebruik van de mogelijkheid opmerkingen in het logboek te maken en te zorgen dat er namens de conducteurs iemand bij de evaluatiemomenten aanwezig is. 

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder CNV Vakmensen
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl