Teksten cao WPD laten op zich wachten

Nadat er een cao-akkoord is bereikt, moeten de afspraken verwerkt worden in een nieuwe tekst voor een cao. Normaal duurt dat hooguit een paar maanden. Bij WPD duurt het dit keer wel erg lang.

Begin september 2022 is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Op 14 december 2022 hebben wij, na de ledenvergaderingen, aan de directie laten weten dat de leden ingestemd hebben met het akkoord.

Dagvenstertijden

In november 2020 hebben we aan de directie een brief gestuurd waarin we hebben aangegeven dat de dagvenstertijden zoals ze nu in de cao staan, niet kloppen met de werkelijkheid. Het bleek dat er in een cao eerder afspraken zijn gemaakt over het dagvenster maar dat het genoemde onderzoek nooit is gehouden en dat de regeling dus ook nooit is aangepast.

Als CNV vinden we dat je in een cao moet opschrijven wat de werkelijkheid is of zou moeten zijn. Als je in een cao afspreekt dat je een onderzoek doet maar je doet dat niet dan moet de cao daar dan ook weer op aangepast worden. Die aanpassing is geen onderhandelingspunt.

Aanpassing

Bij de cao-onderhandelingen in 2022 is deze brief verder ook niet besproken. Immers, hij was al twee jaar oud er is geen reactie opgekomen. In de bevestiging van het cao-akkoord is nog wel genoemd dat de dagvensters in de cao weer moeten worden aangepast. 

Eerst meldde de AWVN namens WPD dat men dat zou doen. Toen we aangeven dat dit op de juiste manier moest gebeuren, kwam WPD daarop terug. We hebben nu de vreemde situatie dat we het over de cao eens zijn maar dat WPD de cao-tekst niet aan wil passen aan de werkelijkheid.

Brief aan WPD

Daarom is er een brief verstuurd aan WPD: deze treffen jullie in de bijlage aan. We houden jullie op de hoogte.

Jan Kampherbeek, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2022 / j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Downloads