Stem over het eindbod cao Verenigde Tankrederijen

Tijdens de ledenvergadering van 23 maart jl. van CNV Vakmensen en Nautilus is het eindbod van de werkgever besproken en hebben de aanwezige leden zich kunnen uitspreken over hun idee bij dit eindbod. Het is belangrijk dat jij uiterlijk 30 maart stemt en jouw mening laat weten.
De ledenvergadering toonde een wisselend beeld, wel was een meerderheid teleurgesteld dat de werkgever niet wilde instemmen met 10 procent. Terwijl dit toch vanuit de werknemers al een flinke handreiking was. Ruim de helft van de aanwezige leden was uitgesproken over hun mening en gaven aan niet in te kunnen stemmen, terwijl de andere helft nog niet een duidelijke mening had, er nog over moest nadenken en sommigen konden instemmen met het eindbod.

Onderhandelingstraject

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven (en meegestuurd) is er een eindbod uitgebracht door de werkgever. Dat betekent dat onderhandelen over een beter resultaat op dit moment geen optie is.

De keuze

Aangezien verder onderhandelen nu niet mogelijk is, kunnen jullie alleen met het eindbod instemmen of het afwijzen. Bij instemmen is er een nieuwe cao en bij afwijzen zullen wij /jullie in actie moeten komen. Om zo de werkgever te overtuigen om in te stemmen met jullie eisen.

Oproep: Stem!
Wij roepen iedereen dan ook op om van je recht om te stemmen gebruik te maken. Welke keus je ook maakt: breng in ieder geval sowieso je stem uit. De reden waarom bonden niet in de vergadering een stemming houden is dat we vinden dat jullie allemaal - zonder de druk van ons of je collega’s - jullie eigen afweging moeten kunnen maken.

Stemming

Alleen vakbondsleden kunnen stemmen. Breng je stem uit. Je kunt tot en met donderdag 30 maart stemmen. 
Indien een ruime meerderheid het eindbod afwijst, zullen de bonden nieuwe ledenvergaderingen houden om dan het komende proces te bespreken.

Eindbod

Voor de volledigheid treffen jullie hierbij nogmaals op hoofdlijnen een opsomming van het eindbod. Let op: bij afwijzen, is in principe het gehele eindbod van tafel. En zullen wij terug moeten vallen op onze voorstellenbrief.

  • een loonsverhoging van 8,75% per 1 januari 2023 en per 1 januari 2024 de prijscompensatie over het hele jaar 2023. Hiermee zou er weer een ondubbelzinnige automatische prijscompensatie terugkeren in de cao.
  • Aanpassing menage aan het fiscaal maximum normbedrag
  • Werk in vaste ploegen (zoveel als mogelijk/ er blijft altijd de onzekerheid bij ziekte)
  • Het laatste deel van de arbeidsmarkttoeslag (zo’n 4,8 procent) wordt in je loon verwerkt, met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 (zoals vorige cao-onderhandeling reeds afgesproken).

Heb je nog vragen: schroom niet om mij te mailen of te bellen.

Dank je hartelijk voor het invullen!

Mede namens cao-commissielid voor CNV Vakmensen, Alfred van Doorn

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
06-51251159
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl