Reactie Teso op ultimatieve brief

Zoals jullie weten hebben we op 24 mei 2022 een ultimatieve brief naar de directie van Teso gestuurd. Als reactie op die brief heeft Teso ons een verbeterd eindbod gestuurd.

Verbeterd eindbod

In dit verbeterd eindbod (zie bijlage) is de minimum loonsverhoging verhoogd naar tenminste 4,5% in 2022 en naar 4,25% in 2023. Ook de lonen van de auto-opstellers zijn verder verhoogd. De auto-opstellers in vaste dienst kunnen kiezen of de normale cao of een all-inn loon.

De eenmalige vergoeding is omgezet in een structurele loonsverhoging. Dit is een duidelijke verbetering.

Zover we kunnen zien is er verder weinig aangepast aan het eerder. Of dit een voldoende is om een cao-akkoord af te sluiten is aan de leden.

Ledenvergadering 14 juni 2022

We hebben al een ledenvergadering uitgeschreven voor 14 juni 2022. In die ledenvergadering gaat het dus over het bijgaand eindbod van 25 mei 2022 en niet over het bod van 16 mei 2022). De uitleg in de uitnodiging blijft gewoon staan. Eerste moeten we stemmen over het eindbod van Teso en als dat afgewezen wordt moet er nog gestemd worden over het voeren van actie. Dat zijn twee afzonderlijke stemmingen. Al houden ze natuurlijk verband met elkaar.

Het blijft belangrijk dat veel mensen de ledenvergadering bezoeken op:

Datum: 14 juni 2022
Tijd: 19.00 uur
Waar: Hotel den Burg 

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E:  j.kampherbeek@cnvvakmensen                                     

Mede namens FNV, Lutz Kai Kressin - lutz.kressin@fnv.nl

Downloads