Nieuwe ledenvergaderingen cao Doeksen

Op 15 december 2021 was de laatste onderhandeling over een cao Doeksen. De uitkomst van dat overleg is op 12 en 13 januari 2022 met jullie besproken. De uitkomst was dat 15 leden voor het resultaat stemden en 15 leden tegen. Er was geen sprake van een cao.

Bij het staken van de stemmen is geen sprake van een akkoord. Dat hebben we op 11 februari aan de directie laten weten en hebben ook gemeld wat de grootste knelpunten zijn.

De grootste pijnpunten van onze leden zijn:

  • Ondanks dat in het resultaat het aantal flexuren zijn verminderd, vinden de leden dat dit nog niet voldoende is, ook omdat hun voorstel was om de flexuren helemaal af te schaffen;
  • De hoogte en maximering van de loonsverhoging in het licht van de stijgende inflatie en de onzekerheid over wat de inflatie in de toekomst doet. Daarbij speelt ook een rol dat het onderhandelingsresultaat over een tweejarige cao gaat;
  • Er is onduidelijkheid, in samenhang met flexuren, hoe het gaat met de reisuren. De leden vinden dat de reisuren bij het maken van het jaarrooster direct ingeroosterd dienen te worden;
  • Tenslotte vinden de leden dat de stewardessen direct volledig onder de cao van de rederij Doeksen dienen te vallen.

Daarna is er nog informeel overleg geweest en hebben de kaderleden ook nog een paar keer met de directie gesproken. Er ligt nu een nieuw bod. In de bijlage kun je het bod zien.. Het in groen geschrevenen is een aanvulling op het bod dat in de ledenvergaderingen is besproken.

Ledenvergaderingen

We willen onze leden op Terschelling en de Wal over het nieuwe bod raadplegen. De leden gaan uiteindelijk over het resultaat.
Daarom nodigen we jullie uit voor een ledenvergadering op: 

Terschelling - 16 mei 2022
Om 21.00 uur - Hotel Oepkes, De Ruyterstraat 3, 8881 AM West Terschelling

Harlingen - 17 mei 2022
Rond 10.00 uur op de Willem die voor de kant ligt.

Cao-pagina

Wil je reageren of heb je een vraag? Neem contact op met ondergetekende of ga naar de cao-pagina. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.  

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 2022
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Mede namens Lutz Kressin, FNV

 

Downloads