Na afwijzen onderhandelingsresultaat nu een onderhandelingsakkoord nieuwe cao Teso

Na het afwijzen van het onderhandelingsresultaat tijdens de ledenvergadering op 26 januari 2024 is de onderhandelingsdelegatie met een duidelijke opdracht in overleg gegaan met de directie van Teso.

In dat overleg hebben we eerst uitgelegd op welke punten en met welke argumentatie de leden het eerste onderhandelingsresultaat hebben afgewezen. Daarna hebben we open gesproken over verbeteringen die konden worden aangebracht. In de loop van de onderhandeling zijn we dichter bij elkaar gekomen.

Aan het eind van het overleg lag er een verbeterd onderhandelingsresultaat waarmee de bonden akkoord zijn gegaan.

De belangrijkste wijzingen

  1. loonsverhoging 2024 van 8% voor iedereen (was gemiddeld 7,5% niet voor iedereen)
  2. loonsverhoging 2025 van 5%, Ali per 1 januari, per 1 juli aangevuld naar minimaal 5% (bij de vorige onderhandeling lag er 4% op tafel voor het tweede jaar)
  3. 2-jarige cao

Maar het laatste woord is aan jullie, de leden van de bonden. Jullie kunnen beoordelen of we er in geslaagd zijn het resultaat voldoende te verbeteren en of jullie kunnen instemmen met het akkoord.Hiervoor nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de gezamenlijke ledenvergadering.

Op dinsdagavond 6 februari 2024
Om: 19.00 uur
Waar: Hotel de Lindeboom (Groeneplaats 14 Den Burg)

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga hier naar jouw cao-pagina

Jan Kampherbeek
M: 06 - 5160 2022
j.kampherbeer@cnvvakmensen.nl