Leden Verenigde Tankrederij stemmen in met eindbod

Een ruime meerderheid van de CNV-leden bij de Verenigde Tankrederij heeft ingestemd met het eindbod van de werkgever, daarmee is er is dus een nieuwe cao is per 1 januari 2023.

De cao-onderhandelingsdelegatie heeft tijdens een ledenvergadering op 23 maart jongstleden het eindbod aan jullie voorgelegd met een neutraal advies. Na die ledenvergadering hebben de leden van CNV Vakmensen de mogelijkheid gekregen jullie stem uit te brengen. Dat kon tot en met donderdag 30 maart. 

Stemuitslag

Voor: 85,7%
Tegen: 14,3%
Een meerderheid van de vakbondsleden heeft gestemd. Hieruit blijkt jullie betrokkenheid bij jullie cao. Wat ook logisch is. Het gaat tenslotte om jullie loon en arbeidsvoorwaarden. 

Reglement/Cao

CNV Vakmensen zal - net als collegabond Nautilus -  jullie werkgever informeren over de uitslag (ook bij Nautilus hebben de leden voor het eindbod gestemd.) Hierna zullen de wijzigingen worden doorgevoerd in de cao. Het nieuwe cao-reglement krijgen jullie verstrekt door de werkgever zodra deze gereed is.

Onvrede

Ondanks dat een ruime meerderheid heeft ingestemd met het eindbod is er wel onvrede over de manier waarop de werkgever met zijn werknemers omgaat en dan met name ook over hoe er is omgegaan met de inflatiecorrectie. Het is aan de nieuwe directie om te laten zien dat zij in de komende periode dit gaan verbeteren en dat afspraken worden nagekomen.

Bedankt

Hartelijk bedankt voor de door jullie geleverde input gedurende het gehele cao-traject, en een speciale dank voor Alfred van Doorn, die ook dit jaar weer namens de CNV-leden aanschoof bij het cao-traject. Graag zou ik wat meer ondersteuning krijgen van de CNV-leden, zeker nu Alfred eigenlijk al met pensioen zou moeten zijn. Zonder jullie gaat het niet! Dus als je je ook actief met jouw cao wil bemoeien, stuur me dan een mailtje: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Aarzel niet om mij te benaderen.
Mede namens Alfred,

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5125 1159
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error