Leden oordelen over eindbod cao Verenigde Tankrederij

CNV Vakmensen en Nautilus International nodigen de leden uit voor een gezamenlijke ledenvergadering op: Donderdag 23 maart, van 10:30 uur tot 12:30 uur. Tijdens het laatste cao-overleg op 7 maart jongstleden hebben de bonden een eindbod van de Verenigde Tankrederij gekregen waar we het oordeel van de leden over willen horen.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: secretariaat@cnvvakmensen.nl . Aanmelden tot woensdag 22 maart 12.00 uur. De ledenraadpleging vindt plaats via MSTEAMS. De toegangslink krijgt u - na aanmelding- op woensdagmiddag 22 maart toegezonden.

Terugkoppeling vierde overleg

Op 7 maart hebben wij een vierde cao-overleg gehad met jullie werkgever. Tijdens dit gesprek is aangegeven wat de uitkomst van onze ledenvergadering van 16 februari was: onze leden willen tenminste de prijscompensatie vergoed zien. De werkgever wilde tot dan toe immers niet verder gaan dan 7,5%.

De discussie ging vervolgens over wat dan de prijscompensatie is. De werkgever gaat uit van de prijscompensatie over geheel 2022 en bonden kijken naar de prijscompensatie over de periode oktober 2021 tot en met oktober 2022.
Hier hebben we onderling tijdens de ledenvergadering in februari ook lang bij stil gestaan. En uiteindelijk gaf een meerderheid aan niet persé vast te willen houden aan de periode van oktober-oktober. De leden waren bereid te kijken naar de inflatie over het hele jaar 2022. De prijscompensatie van heel 2022 is 10%. Dat is dus waaraan de bonden hebben vastgehouden tijdens de laatste onderhandeling met jullie werkgever.
Helaas bleek ook 10% niet haalbaar voor de werkgever, maar die wilde wel zijn aanbod van 7,5% verhogen naar 8,5%. Wij hebben toen voorgesteld om het in tweeën te knippen: 7,5% op 1 januari en 2,5% per 1 juli. Hier heeft de werkgever lang over nagedacht en uiteindelijk aangegeven dat hij hier niet in mee kon gaan.

Eindbod

Uiteindelijk legde de werkgever een eindbod op tafel, met twee keuze-opties;
  • Of een loonsverhoging van 7,5% per 1 januari 2023 en 2,5% per 1 juli 2023. Dit zou dan een eenjarige cao zijn en de prijscompensatie verdwijnt uit de cao. Deze optie hebben bonden meteen afgewezen! Dat maakte dat de tweede optie over bleef:
  • een loonsverhoging van 8,75% per 1 januari 2023 en per 1 januari 2024 de prijscompensatie over het hele jaar 2023. Hiermee zou er weer een ondubbelzinnige automatische prijscompensatie terugkeren in de cao.

In vorige gespreksronden hadden wij al overeenstemming over de volgende onderwerpen:

  • Aanpassing menage aan het fiscaal maximum normbedrag
  • Werk in vaste ploegen (zoveel als mogelijk/ er blijft altijd de onzekerheid bij ziekte)
  • Arbeidsmarkttoeslag wordt in loon verwerkt. Per 1 januari 2023 wordt de resterende arbeidsmarkttoeslag in het loon verwerkt (net zoals voorgaande cao-periode is gebeurd).

Jullie treffen het volledig uitgeschreven eindbod hierbij aan.

Waarom een eindbod en geen onderhandelingsresultaat?

Wij spreken hier over een eindbod, omdat we jullie opdracht om een loonstijging van tenminste 10% te krijgen niet hebben gerealiseerd gedurende de onderhandelingen. En de werkgever dus niet bereid is om nog meer water bij de wijn te doen en verder te onderhandelen, waarmee hij dus feitelijk een eindbod heeft neergelegd.

1,25%

Het verschil tussen wat er nu op tafel ligt en wat wij vragen is 1,25%. De werkgever wil absoluut niet meer bewegen en daarom moet nu afgewogen worden of wij vasthouden aan onze looneis of dat wij akkoord gaan.

Hoe te kwalificeren?

Hoe kwalificeren we het loonbod van 8,75%? Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Als je gewoon kijkt naar het percentage en naar de loonafspraken die de afgelopen tijd in Nederland zijn gemaakt, dan steekt dit loonbod boven het landelijke gemiddelde uit. Veelal zijn dit soort hogere loonafspraken voorafgegaan door langdurige stakingen.

Actie

Nu de onderhandelingen zijn geëindigd in een eindbod, komt het neer op de vraag:
Accepteren we het bod? Of weigeren we het, met de consequentie dat jullie dan in actie moeten komen.

Hoe verder?

Wij bespreken het eindbod graag met jullie op 23 maart. Dus meld je aan! Na die vergadering zullen we je een nieuwsbrief toezenden met daarin een verslag van de vergadering en de mogelijkheid om jullie stem uit te brengen over het eindbod.
Tot de 23ste!

Mede namens cao-commissielid voor CNV Vakmensen: Alfred van Doorn

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
06-51251159
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error