Kwartaalgesprek TK Veerhaven

Elk kwartaal vindt er een overleg plaats tussen directie en vakbondsbestuurders. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 8 september. De directie heeft met Nautilus International en CNV Vakmensen de stand van zaken doorgenomen.

Zorg

Tijdens het kwartaalgesprek is en wordt gesproken over de situatie bij TK Veerhaven. Uiteraard komen alle onderwerpen aan de orde die hieraan gekoppeld zijn. Het moederbedrijf TK Staal is zoals jullie weten voor jullie het meest van belang. Door de oorlog in Oekraïne zijn de grondstofprijzen flink gestegen. Dit heeft ook effect op de prijzen van het staal, niet alleen in de verkoopprijs, maar met name in de prijs van de productie. Een andere zorg is de periode van laag water, nu al zo vroeg en zo langdurend. Dit vergt flexibiliteit, die gelukkig ook is verkregen bij jullie. Ook is er gemeld dat ook hinder is ondervonden door corona, dat een extra inspanning heeft gevraagd om de schepen te bemannen.

Hoewel niemand in de toekomst kan kijken, worden wel zorgen uitgesproken voor de lange termijn. Desondanks wordt in Duitsland geïnvesteerd in vergroening (waterstof). Ook bij Veerhaven wordt nagedacht over investeringen (nieuw materieel).

De werkgever was verder erg nieuwsgierig hoe wij als vakbonden omgaan met de prijscompensatie. Wij hebben de werkgever hierop aangegeven, dat de inzet bij de vakbonden is dat minimaal de prijscompensatie moet worden gerealiseerd en daarbovenop nog een loonsverhoging. Zoals ook door de overheid wordt bepleit.

Getekende cao

Het heeft enige tijd in beslag genomen, maar de cao is inmiddels getekend en door de werkgever aan jullie verstrekt. De cao treffen jullie als bijlage aan.

Volgend kwartaaloverleg

Het volgende kwartaaloverleg staat gepland voor begin 2023. Hebben jullie onderwerpen (van collectief karakter) die wij in dit gesprek moeten bespreken? Meld het dan bij ons.

Sanne Koevoets 
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 28 86 65 78
E: s.koevoets@cnvvakmensen.nl 

Downloads