Constructief gesprek tussen de ondernemingsraad en vakbonden bij thyssenkrupp Veerhaven

CNV Vakmensen en Nautilus International hebben op 10 mei jl. kennisgemaakt met de Ondernemingsraad (OR) van thyssenkrupp Veerhaven. Tijdens deze kennismaking is ook uitvoerig op de inhoud rondom de individuele bonus ingegaan. De kennismaking en het gesprek verliepen in een open en constructieve sfeer.

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie is er geen kans geweest om het overleg tussen de vakbonden en de ondernemingsraad te laten plaatsvinden. Gelukkig is de situatie ten aanzien van de pandemie zodanig dat wij weer normaal bij elkaar kunnen komen.

Bonden

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, is er de afgelopen maanden een discussie ontstaan over de koppeling tussen het Periodiek Medisch Onderzoek en de individuele bonus. Voor de bonden was dit een reden om een enquête te houden. Hoewel de uitslag van de bonden verschilde, was er wel een overeenkomende zorg: privacy. De bonden hebben in het gesprek met de ondernemingsraadsleden aangegeven dat een koppeling tussen vrijwilligheid en financiële beloning eigenlijk ongewenst is. Hoewel er geen juridische belemmering is om dit te doen -mits aan de AVG wet en regelgeving- wordt voldaan.

Ondernemingsraad

Tijdens het gesprek heeft de ondernemingsraad aangegeven aan de bonden waarom er akkoord is gegaan met de koppeling van het PMO aan de individuele bonus. Het jaarrapport van de bedrijfsarts gaf de OR reden tot grote zorg. Die nieuwsbrief van de OR uit maart 2022 treffen jullie bijgaand nogmaals aan. In de afweging van de OR zal een zo groot mogelijke deelname aan het PMO verdere duidelijkheid verschaffen over de te nemen preventieve maatregelen om de gezondheid van de medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen.

Informatie

De vakbonden hebben ook nog de kanttekening geplaatst dat het voortaan wellicht verstandiger is als de ondernemingsraad voorafgaand aan een instemmingsaanvraag van de werkgever de collega’s (de achterban van de ondernemingsraad) wat eerder en beter (niet alleen via een OR-verslag) voor gaat lichten. De ondernemingsraad heeft aangegeven dit advies ter harte te nemen.

Verder gaf de ondernemingsraad aan dat zij er alles aan hebben gedaan om medewerkers duidelijk te maken waarom het belangrijk is om mee te doen aan dit PMO en de werkvermogensenquête. En mochten er nog onduidelijkheden zijn over de besluiten van de ondernemingsraad, dan nodigt de ondernemingsraad de medewerkers van thyssenkrupp Veerhaven uit om rechtstreeks contact op te nemen. Immers, de ondernemingsraad is er om de belangen van de medewerkers zo goed mogelijk te behartigen.

Schending privacy

Met betrekking tot de zorgen over schending van privacy kunnen we nog het volgende meedelen:
Een Periodiek Medisch Onderzoek wordt zoals gezegd periodiek gehouden. De meerwaarde van dit onderzoek is om hier jaarlijks aan mee te werken, zodat een goed beeld ontstaat over meerdere jaren. Nu een keer mee doen en vervolgens nooit meer heeft geen meerwaarde.
De privacy is gewaarborgd, omdat het onderzoek zoals het woord al zegt een Medisch onderzoek is, dat gedaan wordt door een gekwalificeerde arts. Die gebonden is aan het medisch geheim. Uw medische gegevens worden dan ook niet gedeeld met de werkgever. Wat voor de werkgever interessant is, zijn de tendensen/patronen. Het gaat dus om statistiek.

Een voorbeeld: de arts kan aangeven dat een bovengemiddeld percentage van de vloot medewerkers problemen heeft met hun knieën. Of dat een bovengemiddeld percentage kantoormedewerkers last heeft van stress. Dan kan werkgever preventieve maatregelen nemen om de percentages in de toekomst te verlagen. Voor jezelf is het prettig om jaarlijks eens een update te krijgen over je algemene lichamelijke/geestelijk conditie. Wij vertrouwen erop hiermee de zorg over privacy te hebben weggenomen.

Mede namens de vakbondsbestuurders van Nautilus International en de ondernemingsraadsleden van thyssenkrupp Veerhaven,

Sanne Koevoets,
Bestuurder CNV Vakmensen
en
Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen 
E:  n.abelskamp@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 25 11 59

Downloads