Cao Verenigde Tankrederijen opgezegd

De leden van CNV Vakmensen bij de Verenigde Tankrederijen hebben aangegeven de cao niet te willen opzeggen en dus te verlengen. Jullie werkgever heeft echter na onze ledenraadpleging de cao eind september wel opgezegd. En dus moeten we binnenkort met elkaar om de tafel om te praten over een nieuwe cao. Wat wil jij in je cao?

De lonen bij de Verenigde Tankrederijen worden sinds jaren gekoppeld aan de apc (dat staat voor automatische prijscompensatie – een vergoeding voor de werknemer van de geldontwaarding en de daarmee gedaalde koopkracht), zoals gebruikelijk is in de binnenvaart. 

Koopkracht

En met de huidige hoge inflatie is de koopkracht dus flink gedaald. Inmiddels ver boven de 10 procent. Als je deze prijscompensatie krijgt, dan kun je hetzelfde kopen voor je loon als vorig jaar, niets meer. Met de huidige energieprijzen willen we minimaal de energierekening kunnen betalen thuis. 

Krappe arbeidsmarkt

Daarnaast speelt dat we nu een krappe arbeidsmarkt hebben, en het is erg lastig voor bedrijven om aan personeel te komen. Hierdoor ontstaat extra werkdruk en daarmee dus een belasting op het bestaande personeel. 
En dus is het van groot belang dat de cao goed is zodat het aantrekkelijk blijft voor jonge mensen om bij VT aan de slag te gaan. En het moet mogelijk blijven voor ouderen om ook door te kunnen blijven werken tot aan de verhoogde pensioen ingangsdatum, want ook de ouderen zijn hard nodig in deze tijd.
De cao-lonen zijn de afgelopen jaren langzaam iets verhoogd, zoals ook de prijzen langzaam stegen. Maar toch zijn die eigenlijk voortdurend ingehaald door steeds weer hogere inflatiecijfers die aangeven dat alle prijzen snel aan het stijgen zijn. Zo hebben er zich al werkgevers gemeld bij de bond, die vervroegd de inflatiecorrectie willen betalen aan hun personeel, om zo te voorkomen dat de eigen werknemers in de schulden komen.
Kortom: we lopen met de loonontwikkeling achter de feiten aan. We hebben met de coronacrisis pas op de plaats gemaakt en nu is het hoog tijd voor een inhaalslag.
Gezien bovenstaande ontwikkelingen zal het jullie niet verbazen dat CNV Vakmensen wil vasthouden aan de automatische prijscompensatie voor het personeel van de Verenigde Tankrederijen en deze meteen wil doorvoeren per 1 januari 2023.

Aantrekkelijk bedrijf 

Daarnaast moeten we er voor zorgen dat er meer maatregelen worden genomen in de cao, zodat de Verenigde Tankrederijen een aantrekkelijk bedrijf blijft en in deze krappe arbeidsmarkt ook interessant blijft voor het huidige en toekomstig personeel. Daarom aan jullie de vraag: waar moet de vakbond nog meer om vragen in de komende cao-onderhandelingen? Vul dus sowieso de korte vragenlijst vóór 24 oktober 2022 in. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. 

Jouw input!

Wat moet er in jullie cao komen? Wat heb jij nodig? Wat speelt er? En welke oplossingen zien jullie? Ik wil dus graag jouw input! Dat kan enerzijds door bovenstaande korte vragenlijst in te vullen. Daarnaast nodig ik jullie uit om met me in gesprek te gaan. Dat kan via MS Teams of telefonisch, maar ook bij jullie op locatie! Bel of mail me voor een afspraak.
Ook kan je terecht op de cao-pagina: Cao Verenigde Tankrederij (vlootpersoneel) | CNV Vakmensen

Nancy Abelskamp
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 5125 1159
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl