Cao Veer Maassluis Rozenburg verlengd

De afgelopen maanden hebben we met Blue Amigo regelmatig contact gehad over de cao omdat deze dit jaar eindigt. Wij hadden nog geen voorstellen ingediend en er is dus ook geen afspraak gemaakt voor onderhandelingen.

Onzekerheden
Op dit moment loopt het niet soepel bij het Veer en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. De Staeldiep en de Blankenburg zijn uit de vaart en weliswaar is er een vervanging voor fietsers en voetgangers, maar die is zeker niet ideaal. Blue Amigo is in gesprek met de provincie en het ziet er naar uit dat de Blankenburg eind januari weer in de vaart komt. Daarover zal Blue Amigo jullie begin januari zelf informeren.
Voor de periode daarna is er nog veel onzeker. Daarom heeft Blue Amigo ons gevraagd de cao met een half jaar te verlengen en pas het tweede kwartaal 2023 te praten over een nieuwe cao.

APC voor 2023 voortgezet
Verlenging betekent dat de cao niet wijzigt. Voor de apc betekent dat, dat deze voor 2023 wordt voortgezet. De salarissen worden daardoor in 2023 fors verhoogd. Het exacte percentage zal jullie ongetwijfeld door Blue Amigo worden medegedeeld. Ondanks de onzekere periode wordt daar door Blue Amigo niet aangetornd en hebben ze ook geen enkele poging gedaan dat aan te passen. Dat is goed nieuws, daarmee is dat voor 2023 veilig gesteld.

Nieuwe cao
Wij hebben Blue Amigo aangegeven dat wij kunnen leven met verlenging van de cao. Dat betekent dat we het tweede kwartaal verder praten en dan ook een voorstellenbrief zullen indienen.

Ondanks de vervelende omstandigheden waaronder jullie op dit moment je werk moeten doen is voortzetting van de APC in ieder geval goed nieuws.
Blijft over dat ik jullie mede namens Rene van Voorst en Gerard Slippens hele goede feestdagen toewens en een voorspoedig en gezond 2023.

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder CNV Vakmensen