Cao-tekst Wagenborg Passagiersdiensten eindelijk rond

Het heeft lang geduurd maar de tekst van de cao WPD is eindelijk rond. Nu snel naar de volgende.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao hebben erg lang geduurd. Dat kwam natuurlijk door corona, maar ook andere zaken waren daarbij van belang. Onder andere de actie bij Teso.
Daarna heeft het ook nog lang geduurd voor de teksten definitief rond waren.

Artikel 6

De tekst rond artikel 6 van de cao leverde veel discussie op. De huidige manier van betalen is anders dan in de cao staat. Dat is voor vakbonden geen probleem, de manier van betalen is zoals het in de cao 2015 stond. We hebben de directie van WPD hier regelmatig op gewezen en aangegeven dat wij vinden dat de cao aangepast dient te worden aan de werkelijke praktijk. 
Dat wilde WPD niet. We hebben uiteindelijk afgesproken met WPD dat in ieder geval tijdens de looptijd van de huidige cao de huidige systematiek blijft zoals die is. Dat hebben we ook schriftelijk bevestigd gekregen.

WPD wil het thema Dagvenster bij de volgende cao weer op de agenda zetten. Dat mag natuurlijk altijd, net zoals vakbonden weer voorstellen mogen doen.

Tijdens de kadervergadering van 15 maart 2023 hebben de kaderleden van CNV verteld dat er nogal wat onvrede is over de trage manier van onderhandelen en het tot stand komen van de cao. We hebben toen afgesproken dat we er bij de directie van WPD op zullen aandringen vroegtijdig afspraken te maken over nieuwe onderhandelingsdata. 

In een brief (zie bijlage) hebben we dan ook aan de directie laten weten dat we snel onderhandelingsdata willen afspreken.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 22
E  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error