Cao-onderhandelingen Teso zijn nog niet afgerond

Op 21 december 2023 is er verder onderhandeld over een nieuwe cao. In een goed gesprek hebben we verder gepraat over de voorstellen van TESO en de vakbonden. Helaas is er nog geen resultaat. Concreet betekent het dat er voor januari 2024 geen nieuwe cao Teso is. Hieronder een korte samenvatting van de verschillen en punten waar we het over eens zijn.

Waar zijn we het (nog) niet over eens?

Looptijd en loonsverhoging

De directie van TESO wil graag een 2-jarige cao met als loonsverhoging alleen de Ali met een ondergrens van 6% in 2024 en een ondergrens van 4% in 2025.

Vakbonden hebben voorgesteld om naar een 1-jarige cao te gaan met 10% verhoging.

Meer vrije dagen

We hebben voorgesteld om het aantal vrije dagen voor iedereen te verhogen naar het aantal van de stafleden. Voor oudere werknemers willen we de extra verlofdagen uitbreiden:

  • Leeftijd 60 jaar: 9 dagen;
  • Leeftijd 65 jaar: 12 dagen. Als je gebruik maakt van de 80/90/100 regeling heb je geen recht op deze extra dagen.

Derde zaterdag / zondagen

De directie van Teso wil graag afspreken dat na 3 weekenden werken je weer opnieuw begint met de cyclus van werken van drie weekenden. Een eventueel 4e weekend wordt dan voor betaling gewoon een 1e weekend.
Daar zien vakbonden niets in. Wel vinden we dat mensen niet te veel weekenden achter elkaar zouden moeten werken.

Tot zover de punten waar we het niet over eens zijn.

Waar zijn we het al wel over eens?

Bijzonder verlof

Je krijgt ook vrij als één van je (groot)ouders gaat trouwen (of jubileum) en als je met één van je kinderen naar de dokter of ziekenhuis moet en het kan niet anders dan onder werktijd.

Rouwverlof

We willen graag in de cao opnemen dat, indien er sprake is van verlies in directe kring, er afspraken gemaakt kunnen worden over rouwverlof. Omdat rouwverlof voor iedereen anders is, wordt in de cao opgenomen dat het een onderwerp van gesprek is als je in die situatie zit en er een persoonlijk passende afspraak wordt gemaakt.

Vaste contracten

Er is afgesproken dat iedereen die dat wil aanspraak kan maken op een vast contract en dat we dan per persoon gaan bekijken wat het beste past wat betreft flexibiliteit en werkrooster.

Reiskosten

De bedragen worden voortaan automatisch aangepast aan de belastingvrije voet in 2024: € 0,23.

Vakantietoeslag

Bij de berekening van de hoogte van de vakantietoeslag, zullen de toeslagen meegenomen worden. Het gaat dan om de volgende toeslagen:

  • Uitbetaald overwerk;
  • Onregelmatigheidstoeslagen;
  • Compensatie onregelmatigheidstoeslag ziekte en vakantie."

De persoonlijke toeslag zit al in het maandloon. Dat geldt ook voor de berekening van de jaargratificatie.

Tot zover de informatie. We houden jullie op de hoogte. Op 8 januari 2024 is het volgende gesprek gepland.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

We wensen jullie goede kerstdagen en een prettige jaarwisseling

Jan Kampherbeek,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 22
E  j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error