Al het nieuws

Een nieuwe Cao Wagenborg Passagiersdiensten

De Cao Wagenborg Passagiersdiensten loopt op 31 december 2020 af. In normale tijden zouden we ledenvergaderingen organiseren om ideeën voor een nieuwe cao met leden te bespreken. Nu is dat lastig.

Helaas kunnen we zulke ledenvergaderingen nu niet organiseren omdat we dan met te veel mensen in een te kleine ruimte bij elkaar komen. We zijn dus aan het bekijken hoe we wel informatie kunnen krijgen.

Wat wil jij aandragen voor de nieuwe cao?
Overleg met kaderleden lukt (digtiaal) wel. Als jullie dus ideëen hebben die in een nieuwe cao verwerkt moeten worden willen jullie dat dan aan Sicco de Vries of Mark Molenaar laten weten. Je kunt ze natuurlijk ook direct naar mij mailen: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Dagvenster
Wat al opvalt is dat in de huidige cao het dagvenster is aangepast maar dat er geen overgangsregeling is getroffen zoals die wel in de Cao 2015 - 2017 stond. In de praktijk blijkt het ook nog niet aangepast te zijn aan de huidige cao-tekst. Het leek ons echter wel goed om de directie daarvan op de hoogte te brengen. Daarom hebben we de brief die je in de bijlage aantreft, verstuurd.

Jan Kampherbeek,
bestuurder CNV Vakmensen
E j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl 
M 06-51602022

Downloads