Cao-voorstellenbrief Wagonborg Passagiersdiensten

Hierbij sturen we jullie een kopie van de brief die vorige week vrijdag naar de directie van Wagonborg Passagiersdiensten is gestuurd met de voorstellen voor een nieuwe cao.