Voorstel SM Doeksen over rode uren

De afgelopen tijd zijn wij in gesprek geweest met rederij Doeksen over de ontstane situatie met betrekking tot Covid-19 en de rode uren die hierdoor zijn ontstaan.  In de bijlage treffen jullie een voorstel aan van Rederij Doeksen aangaande de rode uren in het rooster voor volgend jaar.

Het concrete voorstel houdt in om voor het jaarrooster van 2021 voor te stellen dat:
- de eerste 100 rode uren bij iedereen uitgeroosterd worden;
- de tweede 100 rode uren in overleg uitgeroosterd worden (dus alleen als een medewerker dit wil);
- alle extra rode uren uitbetaald worden of deze voor de medewerkers op te sparen conform onze nieuwe verlofspaarregeling (naar de keuze van medewerker).

Breng je stem uit over dit voorstel
Vakbonden vinden dit een redelijk voorstel, maar uiteraard gaan jullie hierover. We vragen jullie dan ook om vóór 9 oktober aan ons jouw stem kenbaar te maken via de link onderaan de nieuwsbrief. Nadat wij de uitslag van jullie stemmen binnen hebben, zullen wij Doeksen en jullie informeren over de uitkomsten. Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

Namens de onderhandelingsdelegaties,
Minke Jansma, bestuurder FNV en
Jan Kampherbeek, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 2022
E j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl