Stand van zaken cao-onderhandelingen Doeksen TSM

Op 7 december hebben we verder onderhandeld over een nieuwe cao Doeksen. In een constructief overleg hebben we met de werkgever besproken om een cao af te sluiten met een looptijd van anderhalf jaar, van 1-1-2022 t/m 30 juni 2023.

Tegelijkertijd zullen partijen vanaf februari 2022 maandelijks bijeen komen om de cao tegen het licht te houden, te actualiseren, proberen te vereenvoudigen en vooral duidelijk te maken voor iedereen.

De bedoeling is dat iedereen in dit proces meegenomen wordt zodat aan het eind iedereen de nieuwe cao ondersteunt. Hobbels moeten onderweg genomen worden. En onderweg zien wij of dit een begaanbare weg is en niet pas aan het einde. Komen we er niet uit, blijft de cao zoals hij nu is.
In het proces ligt alles op tafel niet alleen de wensen van de werkgever maar vooral ook onze wensen wat betreft, flexuren, urenspaarregeling, urenpotjes en ook een wens om gezond de pensioenleeftijd te halen bijvoorbeeld een 80/90/100 regeling. In dit kader is ook vermindering van de werkdruk aan de orde.

Gezien de uitdrukkelijke wens op de ledenvergaderingen de flexuren af te schaffen of op z’n minst het maximum te verlagen, is het volgende besproken: het maximum wordt verlaagd naar 50 uur voor alle en alle niet gebruikte flexuren zijn aan het eind van het jaar voor rekening van de werkgever. Je neemt geen flexuren mee naar het volgende jaar.

Wat de loonsverhoging betreft kwam de werkgever niet verder dan 3% incl. ali plus een eenmalig bedrag van 500 euro bruto voor iedereen die voor 1 juli 2022 in dienst van Doeksen is. De loonsverhoging geldt alleen voor mensen die onder de cao Doeksen valt.

De bonden hebben als tegenvoorstel per 1 januari 2022: 3,5% incl. ali en op 1 januari 2023: 3,5% incl. ali voor allen die een dienstverband met de rederij Doeksen hebben. De werkgever heeft aangegeven hiervoor geen mandaat te hebben en eerst met de aandeelhouders te moeten overleggen. 15 december gaan we verder.

Overzicht stand van zaken cao-onderhandelingen :

Standpunt

Werkgever

Bonden

flexuren

Maximum 50 flexuren, er worden geen flexuren mee genomen naar volgend jaar

Zien dit op dit moment als het maximaal haalbare

loonsverhoging

1-1-2022 3% inclusief ali en een eenmalig bedrag van 500 euro bruto, voor allen vallend onder de cao Doeksen

1-1-2022: 3,5% incl. ali

1-1-2023: 3,5% incl. ali

Voor allen in dienst van Doeksen

Actualisering cao

Werkgever en bonden zijn het eens om tijdens de looptijd de cao te actualiseren, waarbij alle wensen van bonden en werkgever op tafel liggen. Dit proces wordt in februari gestart met maandelijkse bijeenkomsten vanaf februari 2022

 

Hoewel wij best positief zijn over de mogelijke afspraken tot nu toe hangt het af van de uiteindelijke loonsverhoging met welk advies wij het aan jullie voorleggen. We hebben in iedere geval duidelijk gemaakt dat de inflatie de loonsverhoging niet teniet mag doen.

We zien kansen om alle overige wensen van jullie mee te nemen in het actualiseringsproces.

We hopen dat we de 15de met een goed resultaat er uitkomen.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 2022
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl