Cao-voorstellenbrief Doeksen

Hierbij sturen we jullie een kopie van de brief die vorige week vrijdag naar de directie van Doeksen is gestuurd met de voorstellen voor een nieuwe cao.