Leden stemmen tegen Cao thyssenkrupp Veerhaven

Op onze ledenvergadering van 9 december hebben wij langdurig gesproken over het onderhandelingsresultaat voor de cao van thyssenkrupp Veerhaven. Dit onderhandelingsresultaat is door ons neutraal voorgelegd. De reden daarvoor is dat -hoewel er enkele pluspunten zijn te noemen- er ook veel negatieve onderwerpen waren te bespreken.

De leden van Nautilus en CNV Vakmensen hebben na de vergadering een week de gelegenheid gehad om hun oordeel te vellen en de uitslag van de stemmen is het volgende:
  • vóór dit cao-resultaat: 47%;
  • vóór mits …..wordt aangepast: 36%;
  • tegen dit cao-resultaat: 17%.
Bonden hebben de leden de mogelijkheid geboden om te kiezen voor de optie Vóór mits…..…. Daarmee hoopten wij op een eenduidige opdracht van de leden over wat er beter moet. Dit blijkt echter niet het geval.
Na inventarisatie blijkt er niet één eenduidig onderwerp naar voren te komen wat moet worden aangepast, maar meerdere onderwerpen.

Wat geven de leden aan? 

  • Dat de loontrede per 1 januari 2022 moet worden toegekend ongeacht de uitslag van de functiebeoordeling. Daarnaast;
  • moet het loonbod beter, en
  • moet het aantal dagen van het extra verlof (seniorendagen) gelijk blijven (mag wel verschoven worden, maar niet ten koste gaan van de huidige 11 dagen).
  • Ook hebben jullie aangegeven met dit resultaat zeker geen drie-jarige cao te willen.

Werkgever is geïnformeerd

Er zijn dus meerdere redenen om het cao-resultaat af te wijzen. Wij hebben de werkgever inmiddels geïnformeerd dat jullie het resultaat niet kunnen accepteren en dat wij graag zo spoedig mogelijk weer aan tafel willen om de ontstane situatie met elkaar te bespreken (verder onderhandelen).
Indien de werkgever dit niet wil of kan, dan zullen wij ons moeten voorbereiden op vormen van actie! Wij roepen jullie op om - als de werkgever het gesprek met jullie zoekt- de werkgever duidelijk jullie onvrede over te brengen!

Wil je meer weten over het hele cao-traject, heb je vragen of opmerkingen, ga dan naar de cao-pagina 

Mede namens Bert Klein van Nautilus,

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5155 1159
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl