Cao-onderhandelingen in het openbaar vervoer gaan van start

Op 9 december as. hebben vakbonden en VWOV een eerste onderhandelingsronde gepland om te komen tot een cao ingaande 1 januari 2023. Samen met de cao-commissie en met jullie input is onze inzet tot stand gekomen. Lees hieronder verder

Enquête 

Tijdens de zomer hebben wij onder onze leden en andere belangstellenden een enquête gehouden. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken. Wij hebben jullie eerder geïnformeerd over de uitkomsten van deze enquête en deze uitkomsten hebben geleid tot onder andere de volgende voorstellen.

Loon en inflatie

Wij verwachten van de werkgevers dat er een flinke loonsverhoging wordt afgesproken. De lonen van de werknemers zijn de afgelopen jaren achter gebleven bij de inflatie. Wij stellen dan ook een loonsverhoging voor die de huidige inflatie corrigeert. Daarnaast vinden wij de reiskosten in de huidige cao te laag. Daarbij wordt het bedrag wat werkgevers fiscaal maximum netto mogen betalen vanaf 2023 verhoogd.

Aantrekkelijke werkgever

De sector OV heeft te kampen met een groot personeelstekort. Dat betekent dat het de taak van de werkgevers is om de sector aantrekkelijk te maken voor nieuwe (jonge) werknemers. Wij hebben daaronder andere de volgende voorstellen voor gedaan: 

 • Indien de werknemer dat wenst moet hem een fulltime contract worden aangeboden. Weg met de contracten voor 35 uur per week
 • De norm moet worden dat werknemers direct in dienst komen van de vervoerder en niet meer via een uitzendbureau
 • Indien een werknemer kiest voor een parttime contract, dan wordt het aantal werkdagen per week bepaald door de contracturen te delen door acht, zodat er voor de werknemer een goede balans van werk en privé kan blijven. een contract van 32 uur betekent simpelweg dat je maximaal 4 dagen per week werkt
 • Afschaffing van de jeugdschalen. Gelijk werk dient gelijk beloond te worden. 
 • Doorgroeien binnen het bedrijf dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden. 

Verlagen werkdruk

Uit de enquête bleek ook dat maar Liefst 3 op 4 werknemer aangeeft te lijden onder de werkdruk. De personeelsbezetting is hier één van de oorzaken van. Deze moet omhoog zodat er meer lucht in de roosters en diensten kan komen.  Het is nu zo dat de chauffeur als puzzelstukje wordt gebruikt om dienstregeling kloppend te maken. Dit moet veranderen, want de werknemers moeten centraal  komen te staan.  Om de werkdruk onder de werknemers te verlagen hebben we onder andere de volgende voorstellen gedaan. 

 • Een dienst deel mag niet langer dan 3 uur en 59 minuten duren en daarbinnen moet er een pauze van minimaal 15 minuten netto zitten
 • De pauzes mogen niet meer in het  eerste of  laatste kwart van de dienst worden ingeroosterd 
 • Minimaal 14 uur rust na een extra late dienst of te wel een nachtdienst. 
 • Gebroken diensten moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor het opvangen van de spits. Wij stellen voor de gebroken diensten die eindigen na 19:00 en in het weekend af te schaffen

Ouderenregeling

Wij doen aan de werkgevers ook voorstellen ter verbetering van de ouderenregeling, namelijk;

 • De voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de 61+ regeling verlagen van 10 jaar naar 5 jaar werkzaam in de sector
 • De tijd die werknemer via het uitzendbureau heeft gewerkt mee laten tellen voor de jareneis van de 61+ regeling
 • Een generatiepact waarbij je vanaf 63 jaar 60% werkt tegen 80% loon en 100% pensioenopbouw

Overige onderwerpen

De volledige voorstellenbrief kun je op je gemak zelf lezen. Maar hieronder een aantal van de overige onderwerpen: 

 • De ondernemingsraden tijdig en meer  betrekken bij het aanschaffen van nieuw materieel 
 • Functies van roostergeboden indirecten, zoals bijvoorbeeld Service en Veiligheid-medewerkers dienen in de cao te worden gedefinieerd en voor hen moeten afspraken worden gemaakt die gelijk zijn aan de afspraken van het rijdend personeel
 • Een werkgelegenheidsgarantie voor de looptijd van de cao
 • Alle machinisten belonen conform loonschaal 6. Dit moet leegloop onder de machinisten voorkomen

Zoals jullie kunnen lezen hebben wij goed geluisterd naar onze leden en willen wij met onze concrete voorstellen de problemen in de sector serieus aanpakken.  Wij zijn in deze nieuwsbrief bewust niet ingegaan op de voorstellen van de werkgevers, omdat de onderhandelingen nog moeten starten. Wij zullen na 9 december inhoudelijk op terug komen bij jullie.

De cao-voorstellenbrief van CNV Vakmensen en die van de werkgevers zijn aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

Online cao-traject

Op de cao-pagina kun je altijd je vragen en opmerkingen kwijt, je kunt reageren op nieuwsbrieven of op elkaar. Zo kun jij actief meepraten over jouw cao en altijd het laatste nieuws lezen. Ga naar de cao-pagina >>

 
De onderhandelingsdelegatie, 
Melanie Verdonk, Peter Janssen, Hans Combee, Hanane Chikhi en Evert Jan van de Mheen

Downloads