Leden spreken zich uit over de Cao Verbrugge Terminals

In deze nieuwsbrief lees je meer over de Cao Verbrugge Terminals. We hebben je gevraagd ons te laten weten of je het voorstel kon steunen. Na het ontvangen van alle reacties kunnen we nu de balans opmaken.

Voorstel 

Onlangs hebben FNV en CNV jullie een voorstel voorgelegd met betrekking tot de Cao 2022. Dat voorstel luidde: 
  • uitbetalen APC 2021 met terugwerkende kracht. 
  • Ongewijzigd verlengen cao voor één jaar. 
  • Ledenvergadering organiseren als er meer duidelijkheid is over "de cao 2.0". 

We hebben eenieder gevraagd om ons per mail te laten weten of je dit voorstel niet kon steunen en liever eerst ledenvergaderingen zou willen houden. Nu de termijn is verstreken die we voor reacties per mail hadden gesteld, kunnen we de balans opmaken. 
Hoewel zij zeker geen meerderheid vormt, heeft toch een behoorlijke groep leden ons laten weten zich niet in ons bovenstaand voorstel te kunnen vinden.  Daarom hebben we als bonden besloten om ledenvergaderingen te organiseren.

De redenen die we in de reacties aantroffen om niet met het voorstel akkoord te gaan, zijn:

  • voor de uitbetaling van APC in december 2021 mogen geen voorwaarden gesteld worden;
  • uitstel van betaling van de APC van april 2022 tot mogelijk zelfs december 2022 biedt te weinig zekerheid;
  • er wordt op dit moment hard gewerkt en er worden veel overuren gemaakt. De werkdruk is hoog.
  • er is twijfel aan de juiste informatie over de bedrijfsresultaten. De werkgever heeft afgelopen tijd aangegeven dat die niet voldoende zijn verbeterd. Dit beeld past niet bij de ervaren drukte op de terminals.

Ledenvergaderingen 

Zoals gezegd zullen we daarom ledenvergaderingen organiseren. We hopen dat de coronamaatregelen in januari 2022 zodanig kunnen en zullen worden versoepeld dat we elkaar op woensdag 2 februari 2022 op fysieke ledenvergaderingen kunnen treffen. Als dit niet mogelijk blijkt, moeten we die dag op andere manieren proberen te vergaderen. Vanzelfsprekend horen jullie daar in januari meer over.

Verder overleg in januari 2022

Wij hebben in januari de eerste twee overlegdagen over de herziening van de cao staan. Deze afspraak is in de huidige cao gemaakt en willen wij voortzetten. De afspraak is dat werknemers er met de herziening niet op achteruit mogen gaan. En met die afspraak als basis gaan we bekijken hoe we de cao helderder en inzichtelijker kunnen maken en tot welke harmonisatie van arbeidsvoorwaarden we kunnen komen. Tijdens de ledenvergadering zullen we ook een terugkoppeling geven van deze twee overlegdagen.

Meepraten op de cao-pagina

In de tussentijd kun je je vragen en opmerkingen kwijt op de cao-pagina Verbrugge Terminal.

Rest ons jullie goede feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2022.

Mede namens Joost van der Lecq, FNV Havens,
Johann Honders, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3020 5136 / j.honders@cnvvakmensen.nl