Al het nieuws

Vopak veroorzaakt onrust bij haar werknemers

Op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Havens heeft er op maandag 13 juni 2022 wederom een overleg met Vopak plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek waren de kansen en uitdagingen waar het bedrijf mee te maken heeft.

Een korte terugblik  
Tijdens het overleg van maandag 16 mei jl. heeft Vopak aangegeven dat toepassing van de APC onder de huidige omstandigheden financiële impact zal hebben op de toekomstige bedrijfsvoering. Om deze reden stelde de werkgever voor om aanpassingen te doen in de wijze waarop de APC wordt uitbetaald.

Na overleg te hebben gevoerd met de kaderleden hierover hebben CNV Vakmensen en FNV Havens op 19 mei jl. aan Vopak kenbaar gemaakt dat de APC, conform de gemaakte cao-afspraken, uitbetaald moet worden. In de havens spreken CNV Vakmensen en FNV Havens in alle cao`s een APC af. Door de APC-afspraak die wij maken stijgen de cao-lonen automatisch mee met de inflatie. Hierdoor realiseren wij koopkrachtbehoud voor onze leden. Wijzigingen ten aanzien van de APC zijn voor ons dan ook onbespreekbaar. Vervolgens hebben wij Vopak uitgenodigd om de komende tijd in gesprek met ons te blijven over de huidige marktontwikkelingen en welke impact die op het bedrijf hebben.


APC-perikelen
Op maandag 13 juni jl. hebben CNV Vakmensen en FNV Havens, in bijzijn van de kaderleden, opnieuw overleg gevoerd met de werkgever over hoe het bedrijf ervoor staat. Tijdens dit overleg gaf de werkgever opnieuw aan dat het “huishoudboekje” van Vopak niet op orde is. Volgens de werkgever wordt dit onder andere veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, de stijgende energiekosten en daardoor ook de hoge inflatie.
De werkgever stelt dat de toepassing van de huidige APC-afspraak op de loonkosten drukt. In de inmiddels verschenen videoboodschap van Vopak herhaalt de werkgever zijn APC-voorstel.

De werkgever vindt het “onverantwoord” dat wij blijven vasthouden aan de uitbetaling van de APC. Een afspraak die wij al decennialang in alle cao’s in de havens maken en die tot de dag van vandaag door alle werkgevers wordt gerespecteerd.


Voorstel werkgever
In het overleg van maandag 13 juni jl. heeft de werkgever aangegeven dat hij een oplossing wil voor de “stijgende loonkosten”. Nu wij niet willen tornen aan de APC-afspraak wil de werkgever andere arbeidsvoorwaardelijke componenten, uit de huidige cao, ter discussie stellen en hier andere afspraken over maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de initiële loonsverhoging, vakantiedagen en instroomschalen voor starters bij Vopak. Dit betekent dat de werkgever de huidige cao wil openbreken.  


Reactie Vakbonden
Wij hebben Vopak verzocht hun zorgen ten aanzien van de stijgende kosten en de mogelijke impact die dat heeft op het bedrijf te onderbouwen. Tevens hebben wij de volgende vragen aan de werkgever gesteld:
Vraag Vakbonden
Welke andere maatregelen wil Vopak nemen ten aanzien van de stijgende kosten?

Antwoord Vopak

  • Vacaturestop;
  • ‘Maak Het Waar’ programma;
  • Consultancy uitgaven worden onder de lopen genomen.

Vraag vakbonden
Is Vopak voornemens dividend uit te keren aan de aandeelhouders?

Antwoord Vopak

Wij hebben afspraken met onze aandeelhouders die we zullen nakomen.


Vergeten feiten
Vopak heeft afspraken met haar aandeelhouders die zij wensen na te komen. Maar Vopak heeft ook afspraken met CNV Vakmensen en FNV Havens die nagekomen moeten worden. De werkgever wenst de afspraken met aandeelhouders na te komen, maar hecht kennelijk minder belang aan de afspraken met de vakbonden.

De afspraken die wij, namens jullie, met de werkgever hebben gemaakt zijn verankerd in de Vopak-cao die de looptijd heeft 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Wij hebben aan Vopak uitgelegd dat wij de cao, niet zonder toestemming van onze vakbondsleden kunnen openbreken. Dit betekent dat wij de huidige arbeidsvoorwaarden niet ter discussie kunnen stellen, laat staan dat wij daar afwijkende afspraken over kunnen maken. De vakbondsleden bepalen of de cao wordt opengebroken en op welke wijze hier invulling aangegeven wordt.

CNV Vakmensen en FNV Havens hebben aan Vopak kenbaar gemaakt dat wij in gesprek gaan met onze leden over de bedrijfssituatie en wij horen ook graag van de leden of zij de cao wensen aan te passen. Aangezien de vakantieperiode is aangebroken en wij alle leden in de gelegenheid willen stellen om met ons in gesprek te gaan, hebben wij de werkgever laten weten de ledenvergaderingen in oktober te houden. Dit is belangrijke informatie die Vopak vergeten is in zijn videoboodschap op te nemen.


Ledenvergaderingen
CNV Vakmensen en FNV Havens organiseren op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 ledenvergaderingen. Begin september zullen jullie een uitnodiging van ons ontvangen waarin wij de tijdstippen en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zullen maken.

Voor nu wensen zij jullie een fijne en rustige vakantieperiode.

Met vriendelijke groet,

Hanane Chikhi                                                                  Asmae Hajjari
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen                            Vakbondsbestuurder FNV Havens