Vakbondsoverleg Vopak Nederland

Dinsdag 4 april 2023 heeft een vakbondsoverleg plaats gevonden op uitnodiging van Vopak in verband met de strategische review die momenteel plaats vindt. Vopak wilde de vakbonden bij praten over de stand van zaken. Vopak Nederland heeft een en ander toegelicht. Dit wordt hieronder kort omschreven.

Botlek terminals
Vopak Nederland half februari dit jaar de mededeling gedaan aan de werknemers en Centrale Ondernemingsraad dat er een strategisch review plaats vindt met de intentie om drie terminals te verkopen. Het gaat hierbij om de Botlek terminals. Deze beslissing heeft te maken met de verbetering van performance, waarbij de energie transitie hoog op de agenda staat. De performance moet worden verbeterd zowel financieel, op veiligheid en dienstverlening, waarbij er is gekeken welke terminals daar het minst op scoren. Vopak benadrukt dat de inzet van werknemers hier los van staat en er verbetering is op de terminals. Desondanks wil Vopak inzetten op hoger rendement en in dat programma passen de drie terminals minder goed. Of de verkoop straks door gaat is nog niet zeker. De eerste stappen van voorbereiding worden gezet om de verkoop op de markt bekend te maken en dan worden verschillende fases doorlopen. Er zijn geen data gekoppeld aan deze fases. Alles dient zorgvuldig te worden doorlopen. De vakbonden hebben aangegeven aangehaakt te willen blijven over de ontwikkelingen, aangezien dit gevolgen heeft voor de werknemers, onze leden.  

Gevolgen voor personeel bij verkoop
Uiteraard heeft CNV gevraagd wat eventuele consequenties zijn voor de werknemers. Is er bij verkoop sprake van een bedrijfsovername met zowel bedrijfseigendommen (assets) als ook het voltallige personeel? Komen er afspraken met de opvolgende partij?

De bedoeling is dat een bedrijf met dezelfde normen en waarden een, twee of drie terminals gaat kopen. Vopak wil dit als uitgangspunt nemen voor haar personeel. In het geval van een bedrijfsovername gaan de arbeidsvoorwaarden mee over op de verkrijgende partij. Dan blijven de rechten en plichten van werknemers gewaarborgd en zal een nieuwe werkgever niet kunnen besluiten om een andere cao van toepassing te verklaren of andere afspraken met jou te maken. Dankzij het incorporatiebeding in jouw arbeidsovereenkomst behoud jij je arbeidsvoorwaarden, tenzij je er zelf voor tekent om andere afspraken te maken. Je huidige werkgever blijft een jaar na verkoop aansprakelijk voor correcte naleving van de arbeidsovereenkomst.

Uiteraard is het wenselijk dat de Vopak voor het verkopen van de terminals nadere afspraken gaat maken met de vakbonden, zodat een kopende partij gebonden is aan deze afspraken. Hierover zullen we meer horen van Vopak. Het verzoek is in ieder geval gedaan.

Heb jij vragen over deze nieuwsbrief of de ontwikkelingen bij Vopak? Naam contact op met je kaderlid van CNV vakmensen: Mike Heijderijk of Tim Westdijk. Uiteraard kun je altijd e-mailen met je vakbondsbestuurder: h.chikhi@cnvvakmensen.nl
Met vriendelijke groet,

Fadua Toufik (waarneming)

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error