Vakbonden in overleg met Vopak Agencies over verkoop aan Wilhelmsen

Op donderdag 3 november 2022 zijn CNV Vakmensen en FNV Havens nader geïnformeerd over de verkoop van Vopak Agencies aan de Noorse Wilhelmsen-groep.

Een nieuwe eigenaar
Vopak heeft een overeenkomst gesloten met Wilhelmsen om de verkoop van Vopak Agencies te bekrachtigen. Inmiddels ligt er een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad van Vopak Agencies die de overname nog moet goedkeuren. De transactie omvat ook een belang van 50% in Diize, de dochteronderneming van Vopak Agencies die zich bezighoudt met digitalisering van processen in de scheepvaart. De andere 50% blijft in handen van Vopak. De werkgever verwacht het overnametraject met de ondernemingsraad en de nieuwe verkrijger 1 december 2022 af te ronden.

Gevolgen voor werknemers
In geval van overgang van onderneming (bedrijfsovername) gaan de werknemers van rechtswege over naar de verkrijger. De werknemers volgen als het ware het bedrijf waarin ze op het moment van overname werkzaam zijn. Dat betekent dat Wilhelmsen de werknemers van Vopak Agencies zal overnemen. Ook de cao van Vopak Agencies, die de looptijd 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 heeft, gaat mee over naar Wilhelmsen. Dit houdt in dat de arbeidsvoorwaarden, zoals deze in de cao zijn opgenomen, niet gewijzigd mogen worden. Alleen de pensioenafspraken gaan niet automatisch mee over. Werkgever heeft wel aangegeven dat het pensioen van de werknemers de komende drie jaar ook bij het Vopak-pensioenfonds zal worden opgebouwd. Na drie jaar moet Wilhelmsen de werknemers een pensioenregeling aanbieden die minimaal gelijkwaardig is aan het Vopak pensioen.

Vragen van vakbonden
Nu de bedrijfsovername met Wilhelmsen nog afgerond moet worden, hebben CNV Vakmensen en FNV Havens onder andere de volgende vragen gesteld aan de werkgever:

Vraag vakbonden:
Zijn er afspraken gemaakt met Wilhelmsen om de werkgelegenheid van de werknemers van Vopak Agencies de komende jaren te borgen?

Antwoord Vopak Agencies
Nee, er zijn met Wilhelmsen geen afspraken gemaakt over werkgelegenheid en wij zijn ook niet voornemens deze afspraken te maken. Wilhelmsen heeft “de intentie” om de werknemers van Vopak Agencies te behouden.

Vraag vakbonden:
De Cao Vopak Agencies loopt 31 december 2023 af. Is Wilhelmsen voornemens om medio volgend jaar een nieuwe cao met  CNV Vakmensen en FNV Havens af te sluiten?

Antwoord Vopak Agencies
Het is aan Wilhelmsen om met de vakbonden in overleg te treden over een nieuwe cao.

Boodschap vakbonden 
CNV Vakmensen en FNV Havens hebben het overleg aangaande de bedrijfsovername afgesloten met de volgende boodschap aan Vopak Agencies en deze zal ook aan Wilhelmsen worden overgebracht:
Momenteel werken de werknemers van Vopak Agencies onder een cao afgesloten met CNV Vakmensen en FNV Havens. De vakbonden zullen eisen dat ook in de toekomst de werknemers, wanneer zij ondergebracht zijn bij Wilhelmsen, onder een door FNV en CNV afgesloten cao blijven werken.

Hanane Chikhi                                                                           
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen