Uitnodiging ledenvergadering 19 september

Zoals bekend zijn we al een aantal maanden met Verbrugge in overleg over de cao 2.0. De cao artikelen die effect hebben op jullie salaris zijn het eerste besproken. In oktober mogen de leden van CNV hun stem uitbrengen over de nieuwe afspraken voor Vlissingen en Terneuzen. Op 19 september bespreken we graag wat de voorstellen zijn.

Het doel van cao 2.0

Zoals tijdens de ledenvergaderingen in juni is besproken gaat het nu alleen om de medewerkers in de operatie. De afspraken voor kantoor komen later pas aan de orde. Nu zitten er in de huidige cao Verbrugge Terminals grote verschillen tussen de artikelen voor Terneuzen en Vlissingen. Vanwege alle verschillende regels en de zeer verouderde cao tekst is jullie cao nu slecht leesbaar. Ook zien we dat het moeilijk is om te weten waar je recht op hebt. Omdat jullie cao teksten zo verouderd zijn, is cao harmonisatie niet eenvoudig.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat niemand er op achteruit mag gaan! Dit betekent dat we soms compensatieregelingen voorstellen voor het huidige personeel om te voorkomen dat medewerkers erop achteruit gaan.

Het doel van de cao 2.0 is om jullie cao duidelijker en eerlijker te maken. We willen de verschillen tussen Terneuzen en Vlissingen zo klein mogelijk maken. Nog belangrijker is dat we zorgen dat de cao voor iedereen duidelijk maakt waar je recht op hebt. De cao moet niet alleen een stuk papier zijn, maar ook in de praktijk goed worden toegepast. Een nieuwe cao met gelijke afspraken voor Terneuzen en Vlissingen maakt toekomstige cao onderhandelingen hopelijk ook eenvoudiger.

Onderwerpen tijdens de ledenvergadering op 19 september

Het cao 2.0 traject is nog niet afgerond. We zijn begonnen met cao artikelen voor de operatie en de onderwerpen die effect hebben op het salaris. Het gaat om de volgende onderwerpen;

  • Verlofdagen
  • Vakantietoeslag
  • Klostoeslag
  • Overwerktoeslag
  • Toeslag voor werken buiten dagvenster
  • Dagvenster en roosters

Jullie ontvangen deze week een extra nieuwsbrief met de stukken waarin jullie kunnen lezen wat er precies wordt voorgesteld op deze onderwerpen. Sommige punten blijven hetzelfde voor Vlissingen en niet voor Terneuzen of andersom.

Alle voorstellen voor cao 2.0 zijn doorgerekend. Onder aan de streep verlies niemand salaris. Sterker nog, cao 2.0 zorgt voor sommigen zelfs voor een kleine plus in salaris. De delegaties van CNV en FNV hebben ook gevraagd om een aantal echte loonstroken te maken op basis van de nieuwe regelingen. Zodat we weten wat het effect is op het salaris.

De tijd is beperkt tijdens de ledenvergadering. Mocht je na afloop of op een ander moment specifieke vragen hebben over de cao 2.0, neem dan gerust contact met mij op.

Over deze onderwerpen mogen de vakbondsleden van CNV en FNV in oktober schriftelijk stemmen. Ieder lid moet voldoende tijd hebben om de stukken te bestuderen en vragen te stellen voordat er gestemd wordt. De andere onderdelen van Cao 2.0 worden later pas behandeld en ter stemming voor gelegd aan de leden. Ook de stemming voor kantoor en andere onderwerpen is schriftelijk.

Tijden en locaties ledenvergaderingen dinsdag 19 september

10.30 - 12.00 uur

Lammerenburcht
Zuidbeekseweg 4-B
Vlissingen

14.15 - 15.45 uur

Snowworld
Zeelandlaan 3
Terneuzen

16.15 – 17.45 uur

Snowworld
Zeelandlaan 3
Terneuzen

19.30 - 21.00 uur

Lammerenburcht
Zuidbeekseweg 4-B
Vlissingen

Mochten jullie vooraf vragen of opmerkingen hebben, bel, mail of app mij gerust.

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Leussen

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

0628866597
m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

 

 

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error