Al het nieuws

Sleutelen aan de APC is onbespreekbaar voor FNV Havens en CNV Vakmensen

Op maandag 13 juni 2022 heeft een overleg plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen, FNV Havens, Vopak en Vopak Agencies. Onderwerp van gesprek waren de kansen en uitdagingen waar de bedrijven mee te maken hebben.

Een korte terugblik

Medio mei 2022 ontvingen wij via onze leden verontrustende meldingen ten aanzien van het bericht dat Vopak Agencies naar haar werknemers heeft gestuurd over de hoogte van de automatische prijscompensatie (APC). De werkgever geeft in zijn schrijven aan dat de huidige APC financiële impact heeft op de huidige en toekomstige loonkosten. Zonder met de vakbonden te hebben gesproken, kondigde de werkgever een werkgroep aan die “oplossingen” gaat bedenken voor de hoge APC. De bevindingen van de werkgroep worden vervolgens ter stemming voorgelegd aan de werknemers, aldus de werkgever.

Ondertussen heeft de werkgever zijn eigen oplossing klaarliggen. Vopak Agencies wil aanpassingen aanbrengen in de wijze waarop de APC wordt uitbetaald. Zijdelings zouden de vakbonden worden geïnformeerd.

Stuitend gedrag van Vopak Agencies

CNV Vakmensen en FNV Havens hebben op 19 mei 2022 een e-mail ontvangen van Vopak Agencies waarin zij aangeven de hoge APC te willen bespreken. Aangezien de vakbonden reeds een overleg met Vopak hadden gepland rondom hetzelfde onderwerp, hebben wij Vopak Agencies gevraagd bij dit overleg aan te sluiten. Op maandag 13 juni 2022 heeft een overleg tussen cao-partijen plaatsgevonden.

In dit overleg hebben CNV Vakmensen en FNV Havens zich allereerst gewend tot Vopak Agencies om hen aan te spreken over de wijze waarop de werkgever dit proces is gestart. Het is onbehoorlijk dat Vopak Agencies getracht heeft, buiten de vakbonden om, afwijkende afspraken te maken over onderwerpen die in de cao zijn opgenomen. CNV Vakmensen en FNV Havens accepteren deze werkwijze van Vopak Agencies niet.

Sleutelen aan APC is onbespreekbaar

Na overleg te hebben gevoerd met de kaderleden hierover hebben FNV Havens en CNV Vakmensen aan de werkgever kenbaar gemaakt dat de APC, conform de gemaakte cao-afspraken, uitbetaald moet worden. In de havens spreken CNV Vakmensen en FNV Havens in alle cao’s een APC af. Door de APC-afspraak die wij maken stijgen de cao-lonen automatisch mee met de inflatie. Hierdoor realiseren wij koopkrachtbehoud voor onze leden. Wijzigingen ten aanzien van de APC zijn voor ons dan ook onbespreekbaar.

Voorstel werkgever

In het overleg van maandag 13 juni 2022 heeft de werkgever aangegeven dat hij een oplossing wil voor de “stijgende loonkosten”. Nu wij niet willen tornen aan de APC-afspraak wil de werkgever andere arbeidsvoorwaardelijke componenten, uit de huidige cao, ter discussie stellen en hier andere afspraken over maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de initiële loonsverhoging, vakantiedagen en instroomschalen. Dit betekent dat de werkgever de huidige cao wil openbreken. 

Reactie vakbonden

De afspraken die wij, namens jullie, met de werkgever hebben gemaakt zijn verankerd in de Vopak Agencies-cao die de looptijd heeft 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Wij hebben aan de werkgever uitgelegd dat wij de cao, niet zonder toestemming van onze vakbondsleden kunnen openbreken. Dit betekent dat wij de huidige arbeidsvoorwaarden niet ter discussie kunnen stellen, laat staan dat wij daar afwijkende afspraken over kunnen maken. De vakbondsleden bepalen of de cao wordt opengebroken en op welke wijze hier invulling aangegeven wordt.

CNV Vakmensen en FNV Havens hebben aan de werkgever kenbaar gemaakt dat wij in gesprek gaan met onze leden over de bedrijfssituatie en wij horen ook graag van de leden of zij de cao wensen aan te passen. Aangezien de vakantieperiode is aangebroken en wij alle leden in de gelegenheid willen stellen om met ons in gesprek te gaan, hebben wij de werkgever laten weten de ledenvergaderingen in oktober te houden.

Ledenvergaderingen

CNV Vakmensen en FNV Havens organiseren op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 ledenvergaderingen. Begin september zullen jullie een uitnodiging van ons ontvangen waarin wij de tijdstippen en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zullen maken.

Voor nu wensen wij jullie een fijne en rustige vakantieperiode.

Hanane Chikhi                                                              
bestuurder CNV Vakmensen                     
M 06 2074 8851
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Asmae Hajjari
bestuurder FNV Havens