overleg over vangnet bij EBS

Het overleg bij EBS ging met name over het creëren van een vangnet in de vorm van een sociaalplan. De werkgever is voornemens om organisatorische wijzigingen door te voeren en is daarover in gesprek met de ondernemingsraad. De vakbonden houden jullie graag op de hoogte van de gesprekken die wij namens jullie voeren met de werkgever.

De vakbonden zien een koorddanser liever over een koord balanceren met een vangnet
De directie gaat er nog steeds vanuit dat het vangnet niet nodig zal zijn, maar is wel bereid tot een vangnet te komen met de vakbonden. 
Tijdens het eerste gesprek hebben wij het vooral gehad waar het vangnet voor moet dienen en hoe het vangnet eruit moet komen te zien. Inhoudelijke afspraken zijn er nog niet en de kaders moeten eerst op papier gezet worden alvorens wij er iets van kunnen vinden.  De werkgever benadrukt nogmaals dat er niet wordt verwacht dat er werknemers zijn die gebruik hoeven te maken van het vangnet.

Bij het overeenkomen van een sociaal plan wordt er gekeken naar allerlei zaken die de werknemer beschermt. Denk hierbij aan een werk naar werk traject, herplaatsingstraject in de organisatie, een mobiliteitsplan voor begeleiding naar werk, sollicitaties, opleidingen etc. Maar ook een ontslagvergoeding die recht doet aan je dienstjaren, waardering, inzet van de jaren dat je hebt gewerkt voor de werkgever. De kaders van dit sociaal plan zijn we het over eens. We praten verder half oktober over de invulling van deze kaders. Daarbij kun je denken aan de looptijd van het plan, de hoogte vergoeding, de duur van de begeleiding, de kosten van een opleiding etc.

Proces opstellen plan

Eind september ontvangen wij een concept plan van werkgever. Hier kunnen de vakbonden op reageren, aanvullen/wijzigen en half oktober zullen we over de ‘discussie’ punten praten/onderhandelen om tot een rechtvaardige, eerlijk sociaal plan te komen. Uiteraard zal dit een concept plan zijn want de leden bepalen. Net als bij een cao zullen we de leden laten stemmen op het concept sociaal plan. Als de meerderheid akkoord is, dan wordt het een definitief plan. Zo niet, dan moeten we weer aan tafel. Op 26 oktober zitten we weer aan tafel met werkgever.

We houden je op de hoogte!

Met vriendelijk groet,
ook namens de kaderleden Rutger Post en Michael Muilenburg

Fadua Toufik

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error