Onzuivere start cao onderhandelingen SGS

Opstelling SGS tijdens onderhandelingen roept vragen op.

Woensdag 5 april hebben we opnieuw onderhandeld over de cao OGC. De sfeer was goed maar de basis waarop het gesprek vorm kreeg roept vragen bij mij op.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Zo heeft SGS arbeidsvoorwaarden, zoals aanpassing van de leaseregeling en kilometer vergoeding al ingevoerd voor het niet-cao personeel. Tevens is een loonsverhoging van 5,07% doorgevoerd. Voor mij als nieuwe toehoorder was dit verrassend, ik had niet echt de indruk als onderhandelaar aan tafel te zitten. Wij gaan niet over de arbeidsvoorwaarden van niet-cao personeel, maar tijdens onderhandelingen voor de groep die wel onder de cao valt moet je wel een blanco uitgangspunt hebben. Ik heb het gevoel dat SGS de piketpaaltjes vooraf heeft uitgezet. SGS geeft aan van de CAO af te willen, meer mensen onder de CAO laten vallen is onbespreekbaar, aldus SGS.

APC

SGS wil tevens geen APC betalen conform de formule zoals die in de cao staat. Men wil de verhoging van de energie prijzen niet in de formule meenemen, op deze wijze komen zij op hun loonbod van 5,07%.

Afschaffen variabele salarisverhoging

Tenslotte stelt men voor de variabele salarisverhoging afhankelijk van je functioneren af te schaffen (artikel 14.4). Nu kun je een salarisverhoging krijgen tussen 0 tot 2,5% per jaar op basis van goed of minder goed functioneren. Die percentages willen ze in de toekomst jaarlijks vaststellen en het niet meer koppelen aan A t/m C+ zoals het nu in de cao staat.

Ledenraadpleging

Het lijkt ons goed een en ander met jullie te bespreken. We houden dan ook een gezamenlijke ledenraadpleging met FNV. Deze vindt plaats;

Datum: woensdag 19 april

Tijd: 13.00-17.00 uur (meerdere sessies)

Locatie: Carlton hotel, Curieweg 1 te Spijkenisse

We rekenen op jullie komst.

Mede namens Patrick Van der Wolf,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5329 5256
E. p.vlaming@cnvvakmensen.nl