Leden Vopak mogen stemmen over nieuw cao-voorstel

Sinds jaar en dag bestaat er voor werknemers van Vopak een cao. In deze cao staan rechten en plichten opgenomen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden die gelden. Eind 2023 loopt de Vopak cao af en zullen we wederom aan tafel moeten om te onderhandelen over deze arbeidsvoorwaarden.

Strategische review

Normaliter starten we in het najaar de voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen. Afgelopen periode hebben FNV Havens en CNV Vakmensen diverse malen met Vopak overleg gevoerd over de voortgang van de aangekondigde strategische review. Tijdens deze gesprekken kwam het aflopen van de Vopak-cao aan de orde. Omdat dit strategisch onderzoek zowel impact heeft op de werknemers van de Botlek, TTR en Chemiehaven als op de werknemers van de andere Vopak-bedrijven hebben FNV Havens en CNV Vakmensen bij Vopak aangegeven dat het zeer wenselijk is om rust en arbeidsvoorwaardelijke zekerheid te creëren voor de werknemers van Vopak.

Belangrijke cao-onderwerpen

FNV Havens en CNV Vakmensen hebben bij Vopak benadrukt dat die rust en arbeidsvoorwaardelijke zekerheid gecreëerd kan worden door de Vopak-cao intact te laten. Dit betekent dat Vopak de thema’s die de werknemers erg belangrijk vinden niet ter discussie moet stellen of moet willen wijzigen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de automatische prijscompensatie (APC), de vertrekstimuleringsregeling en het sociaal plan.

Cao voorstel van Vopak

Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Vopak besloten FNV Havens en CNV Vakmensen een cao-voorstel voor te leggen. Dat voorstel tref je als bijlage bij deze brief aan.

Leden beslissen

FNV Havens en CNV Vakmensen leggen het Vopak voorstel schriftelijk aan je voor. Uiteindelijk bepalen de vakbondsleden of een werkgeversvoorstel over de cao wordt aangenomen of niet.

Wanneer leden voor het cao-voorstel stemmen

Wanneer je van mening bent dat het cao-voorstel goed genoeg is voor het sluiten van een nieuwe cao, dan stem je vóór het cao-voorstel van Vopak. Wanneer de meerderheid van de leden dit doet, zullen FNV Havens en CNV Vakmensen dit voorstel omzetten in een cao-resultaat en hebben we een nieuwe Vopak-cao per 1 januari 2024.

Wanneer leden tegen het cao-voorstel stemmen

Wanneer je het cao-voorstel van Vopak niet goed genoeg vindt, kun je tegen stemmen. Wanneer de meerderheid van de leden tegen dit voorstel stemt, zullen FNV Havens en CNV Vakmensen ledenvergaderingen organiseren. Tijdens deze vergaderingen horen we dan graag waarom jullie het cao-voorstel van Vopak afwijzen en zullen we met elkaar het gebruikelijke cao-traject voorbereiden.   

De periode waarin je over het cao-voorstel kunt stemmen, is bepaald op ruim drie  weken. Je kunt tot 5 oktober je stem uitbrengen. LET OP: De leden van CNV Vakmensen ontvangen na deze nieuwsbrief een nieuwe nieuwsbrief om te stemmen.  Kort daarna zullen wij de uitslag van de stemming bekend maken.

Verkoopgesprekken

Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief is er nog weinig bekend over het verkoopproces van de locaties Botlek Zuid, TTR en Chemiehaven. Zoals jullie weten is Vopak op zoek naar een geschikte koper. FNV Havens en CNV Vakmensen hebben verzocht om informatie zodra de verkoop rond is, dan wel relevante informatie hierover te vermelden en ons aangesloten te houden bij dit traject. Het is daarom goed om te weten dat dit cao-traject verder los staat van het verkooptraject. FNV Havens en CNV Vakmensen hebben herhaaldelijk bij Vopak aangegeven dat partijen in overleg moeten treden zodra er meer duidelijkheid is omtrent de verkoop.

Verkoop versus cao-traject

Hieronder zullen wij een aantal zaken verduidelijken over de mogelijke verkoop van de Botlek organisatie en het cao-traject.

Vraag

Is de verkrijger (de koper van de Botlek organisatie) verplicht de nieuwe cao die per 1 januari 2024 zal ingaan na te leven?

 Antwoord

Dit is afhankelijk van het moment waarop de Botlek verkocht wordt. Wanneer de verkoop van de Botlek plaatsvindt voor 31 december 2023, dan is de verkrijger juridisch niet gebonden aan de nieuwe cao die per 1 januari 2024 zal ingaan. De werknemers van de Botlek organisatie behouden in dat geval de arbeidsvoorwaarden die in de cao 1 januari 2021 t/m 31 december 2023 staan. Na de overgang mag de koper de arbeidsvoorwaarden niet zonder toestemming van de werknemers wijzigen. De arbeidsvoorwaarden van de cao 1 januari 2021 t/m 31 december 2023 zijn namelijk onderdeel geworden van de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer.

FNV Havens en CNV Vakmensen vinden het belangrijk dat zodra er meer duidelijkheid is omtrent de verkoop, overleggen gevoerd worden met Vopak en de koper. Wij zullen de koper onder andere wijzen op de afspraken over een nieuwe cao en er op aandringen deze afspraken te respecteren en na te leven.

Vindt de verkoop van de Botlek na 1 januari 2024 plaats, dan is de koper juridisch wel gebonden aan de nieuwe cao (die per 1 januari 2024 ingaat) die door vakbonden en Vopak in het najaar van 2023 is afgesproken. Want bij overgang van onderneming gaan de dan geldende rechten en plichten mee over naar de verkrijger. De koper moet de nieuwe Vopak cao toepassen tot het moment dat bij de koper een nieuwe cao van toepassing wordt en maximaal tot het einde van de looptijd van de nieuwe Vopak cao.

Vraag

Wat gebeurt er als de Botlek wordt verkocht voordat er een nieuwe cao tot stand is gekomen?

Antwoord

Mocht er voor de totstandkoming van een nieuwe cao de Botlek worden verkocht, dan zullen de huidige arbeidsvoorwaarden die verankerd zijn in de Vopak cao met de looptijd t/m 31 december 2023, mee overgaan naar de nieuwe eigenaar. Die mag de arbeidsvoorwaarden van de werknemers niet eenzijdig wijzigen. FNV Havens en CNV Vakmensen zullen dan met de nieuwe eigenaar een nieuwe cao moeten overeenkomen voor de werknemers die werkzaam zijn op de terminals die hij heeft overgenomen. Ook zullen FNV Havens en CNV Vakmensen met Vopak een nieuwe cao moeten afsluiten voor de werknemers die werkzaam blijven bij Vopak.

Cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ga hier naar jouw cao-pagina

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte. 

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
E h.chikhi@cnvvakmensen.nl
M 06 2074 8851

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error