Het wachten op de tekst van het principeakkoord SGS

SGS beloofde de tekst van het akkoord vanmiddag toe te sturen. Tot op heden is het echter muisstil.

Onderhandelingsresultaat 10 mei 

Woensdag 10 mei hebben wij met SGS een onderhandelingsresultaat bereikt. SGS had beloofd de tekst van het akkoord vanmiddag met ons te delen. Vanmorgen heb ik P&O verzocht de tekst begin van de middag beschikbaar te stellen. Het is nu 15.45 en ik heb de tekst nog steeds niet. P&O is vanaf vanmorgen nog steeds onbereikbaar.

Nog geen akkoord 

We hebben een mogelijk akkoord dat toelichting behoeft. Om die reden gaan we geen akkoord zonder tekst waar alle partijen achter staan verspreiden.  De kans is groot dat dit verwarring schept en valse verwachtingen geeft. Zodra de tekst na het weekend bekend is zullen we die direct verspreiden. Onze excuses voor dit ongemak. Wij hadden jullie vandaag graag volledig geïnformeerd. Blijf ons volgen op de cao-pagina: Cao SGS Nederland B.V. OGC | CNV Vakmensen

Mede namens de kaderleden CNV Vakmensen
Peter Vlaming, bestuurder  
M 06 5329 5256   / p.vlaming@cnvvakmensen.nl