Eenzijdige loonsverhoging SGS in strijd met de cao.

Wij hebben van verschillenden van jullie bericht ontvangen dat SGS heeft toegezegd de lonen met 5,07% per april. Omdat er in de cao staat dat er sprake is van een automatische prijscompensatie, geldt die wat ons betreft niet voor OGC. Dat wil zeggen er moet nog wat bij.

APC
De prijscompensatie in het kader van de apc is substantieel hoger dan de 5,07%. Het indexcijfer wat van toepassing is, gaat over de periode januari 2022-januari 2023. Die was over die periode 10%. Veel hoger dus dan de door SGS toegezegde verhoging van 5,07%.  Het is vreemd dat SGS die niet heeft toegepast. 

Cao onderhandelingen
Op 8 maart hebben wij een eerste overleg over de cao. Dat is dan ook het moment opheldering te vragen bij SGS, ervan uitgaande dat ze weten dat fout zitten en voor jullie gewoon de apc gaat gelden. Dit lijkt op een eenzijdige wijziging en dat kan niet de bedoeling zijn.

Wij gaan de reactie van SGS afwachten op 8 maart en we houden jullie daarvan op de hoogte.

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder.