CNV-onderzoek: werkend Nederland wil kortere werkweek

Nederland moet zo snel mogelijk overgaan op de 30-urige werkweek. Hiervoor pleit het CNV vandaag.

Een ruime meerderheid (58%) van de Nederlanders is voorstander van een kortere werkweek, blijkt uit nieuw CNV-onderzoek, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 3.000 werkenden. 54% verwacht dat over 10 jaar de 30-urige werkweek de norm is en bijna de helft vindt vijf dagen werken niet meer van deze tijd.

Muurvast
Het CNV ziet de 30-urige werkweek als dé oplossing voor een knellende, vastlopende arbeidsmarkt. ‘Miljoenen werkenden zitten momenteel muurvast. Het wringt steeds meer tussen werk en privé. Tussen de zorg voor kinderen en mantelzorgtaken aan de ene kant en de steeds hogere werkdruk op een krappe arbeidsmarkt aan de andere kant. Tijd om de kortere werkweek breed in te voeren: het geeft ons meer lucht en levert miljarden op,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

‘In Groot-Brittannië is het afgelopen half jaar de grootste proef met de 4-daagse werkweek uitgevoerd. En deze is een succes. Dus in de praktijk werkt het uitstekend.’

Burn-out
Bijna 1 op de 5 ondervraagden zit momenteel tegen een burn-out aan, blijkt uit het nieuwe CNV-onderzoek. De helft ervaart momenteel een hoge werkdruk. 57% denkt dat de kortere werkweek het aantal burn-outs vermindert en tot een lager ziekteverzuim leidt.

‘Omgerekend 1,7 miljoen mensen zitten nu tegen een burn-out aan. We zien dit terug in alle cijfers: er is nu een hoger ziekteverzuim dan ooit, waarbij psychisch verzuim de grote veroorzaker is. Bijna de helft van het ziekteverzuim komt door werkstress, blijkt uit recente TNO-cijfers. Dit verzuim kost 3,3 miljard euro per jaar. De burn-out ratio daalde in Groot-Brittannië met 71% dankzij invoering van de kortere werkweek. De miljardenbesparing ligt dus voor het oprapen,’ aldus Fortuin.

Meer werken is achterhaalde jaren 50-oplossing
De helft van de werkenden verwacht dat een 30-urige werkweek tot meer creativiteit leidt. Bijna de helft verwacht ook productiever en efficiënter te gaan werken. ‘Werkgevers roepen vaak op tot meer uren werken, als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Een volstrekt achterhaalde jaren 50-oplossing,’ stelt Fortuin.

‘Deze kortzichtige oplossing gaat voorbij aan het feit dat mannen en vrouwen steeds meer onbetaald werk erbij krijgen: de zorg voor ouder wordende ouders, de zorg voor kinderen, zeker nu er minder kinderopvang beschikbaar is. Dit is allemaal onbetaald werk, dat omgerekend miljarden waard is. Korter werken is nu de meest logische stap om in de toekomst met voldoende arbeidskrachten het betaalde en onbetaalde werk te verrichten.’

Betere werkprivé balans
71% van de ondervraagden stelt dat een 30-urige werkweek zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. 4 op de 10 zit op dit moment knel tussen werk, privé en andere verplichtingen. 56% wil meer tijd voor zijn privéleven en 44% denkt dat er meer tijd is voor mantelzorgtaken en vrijwilligerswerk. 1 op de 3 verwacht dat een 30-urige werkweek een betere balans tussen mannen en vrouwen bewerkstelligt.

Gezond pensioen halen
De helft van de ondervraagden verwacht ook dat zij gezond de pensioenleeftijd zullen halen, dankzij een kortere werkweek. ‘Dit is een belangrijke uitkomst. We moeten steeds langer doorwerken, met minder mensen. Gezond je pensioen halen, gaat een hoge prioriteit krijgen. Korter werken is een onontkoombaar fenomeen. Het is niet de vraag óf we het invoeren, maar vooral wanneer.’