Cao onderhandelingen SGS-OGC gestart

Bonden hebben voorstellen toegelicht. SGS komt tijdens volgende bijeenkomst; 5 april 2023 met een reactie.

Dinsdag 7 maart 2023 hebben wij de eerste onderhandelingsronde gehad om te komen tot een nieuwe CAO.

Voorstellen

Als vakbonden hebben we onze voorstellen toegelicht, van SGS hebben we nog geen voorstellen gezien, in de komende bijeenkomst op 5 april 2023 verwachten we meer inzicht in wat SGS voor ogen heeft.

Collega Evert-Jan Van de Mheen kon niet aanwezig zijn tijdens dit overleg.

We gaan zien of hij in april aan kan sluiten.

Lukt dit niet dan zal ik in het verdere traject zijn rol waarnemen.

Vragen?

Heb je tussendoor vragen over het verloop van de onderhandelingen, schroom dan niet een mail te sturen p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Natuurlijk zullen onze kaderleden je ook altijd te woord willen staan.

Meepraten en reageren

Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao SGS Nederland B.V. OGC | CNV Vakmensen

Mede namens de kaderleden,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06 5329 5256
E p.vlaming@cnvvakmensen.nl