Business update bij EVOS

Na een intensieve cao-onderhandeling houden de vakbonden vinger aan de pols door periodiek met elkaar in gesprek te gaan over de stand van zaken bij Evos, ontwikkelingen, bedrijfsinformatie (hoe staat het er voor) en wat er verder ter tafel komt.

Business update

Evos praat ons bij over de business. Momenteel werken er 720 werknemers op 8 terminals zowel nationaal als internationaal. Er wordt altijd gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de terminals. Zeker met de 2 terminals in Nederland. Evos heeft ambities voor groei als organisatie. Groene producten zijn op lange termijn de mogelijkheid voor deze groei. Hierbij kun je denken aan biobrandstof, groene ammonia, methanol, CCS (carbon), waterstof dragers.

Voor de tankopslag zijn het stormachtige tijden dit heeft verschillende oorzaken:

  • Hoge olieprijzen door covid en boycot Rusland;
  • Publieke en politieke druk (strengere vergunningen, exportverbod);
  • Hevig concurrentie in tankopslag (ARA); onbalans in vraag en aanbod;
  • Structurele afnemende vraag naar fossiele brandstoffen; vraag naar diesel loopt terug;
  • Kansen in nieuwe energie, maar nog lange weg te gaan.

Er is door allerlei ontwikkelingen een omzet daling bij Evos Amsterdam West. Resultaat ontwikkeling is lager dan tijdens covid. Einde van het jaar wordt er weer met klanten gesproken over contracten en afspraken. Evos zal de vakbonden aangesloten houden over deze ontwikkelingen. Evos geeft aan dat de torenhoge APC niet bijdraagt aan een positieve verwachting voor 2023. Vanuit CNV zeggen we dat de knop werknemers de laatste knop is waar aan wordt gedraaid bij mindere tijden voor organisaties/bedrijven.

Pensioen overzetten

Zoals jullie weten is een van de cao-afspraken geweest dat de pensioenen worden overgezet voor einde dit jaar in verband met de opheffing vanuit Vopak pensioenen. Er is een extra dotatie geweest vanuit Vopak in de A-staffel. In de B-regeling is de opbouw flink lager. Jongeren betaalden een stuk minder premie. Met het huidige pensioenakkoord wordt dit anders. Dan dient de opbouw tussen jong en oud gelijkelijk te lopen (afgevlakt). Daarom is het goed als een nieuwe regeling dezelfde opbouw hanteert. Hiervoor is zowel vanuit werkgever als werknemers twee deskundigen aangesloten die samen met een pensioencommissie bestaande uit collega’s en ondernemingsraad van Evos de beste optie gaan uitkiezen voor jullie pensioenoverdracht. Zodra een keuze is gemaakt door de pensioencommissie wordt dit voorgelegd aan de vakbonden en aan de werknemers ter stemming.

CS Next en een nieuw rooster?

Bij de afdeling CS next loopt al enige tijd de discussie of er een nieuw rooster dient te komen om de werkdruk te verlagen. Er werken 9 collega’s die de planning rond moeten krijgen. Voor deze afdeling spelen er relevante onderwerpen:

  • Toeslag bij overwerk;
  • Rooster rond krijgen met 9 man zonder overschrijding arbeidstijdenwet.

Er is een instemmingsaanvraag aan de ondernemingsraad gezonden en deze heeft ingestemd onder en aantal voorwaarden. Aan deze voorwaarden wordt nu gewerkt door de afdeling CS next. Een optie is dat er een pilot wordt gedraaid om te bezien hoe het nieuwe rooster wordt ervaren, wat het doet met de werkdruk en of dit voortgezet kan worden. De vakbonden worden hierover geïnformeerd. Als ook de toeslagen koppelen vanuit de cao die bij deze functies hoort.

Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief of andere zaken, dan kun je jouw collega kaderlid aanspreken op de werkvloer of je vakbondsbestuurder bellen, appen of mailen. Is je collega nog geen lid, maak hem/haar lid en krijg een mooi cadeau! www.cnv-ledenwerven.nl/ of www.cnvvakmensen.nl/werven

Fadua Toufik, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 1020 8590/ f.toufik@cnvvakmensen.nl