APMT MVII - stand van zaken ouderenregeling

Op 27 juni is er wederom met jullie werkgever gesproken teneinde te komen tot een ouderenregeling.
In bijgaande gezamenlijke nieuwsbrief van CNV Vakmensen en FNV Havens lezen jullie de belangrijkte punten van dit overleg en hoe nu verder.

Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd bij de kaderleden terecht. Maar je kunt uiteraard ook contact opnemen met ondergetekende.

Hanana Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2074 8851
E: h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Downloads