Al het nieuws

OBA ONDERHANDELINGSRONDE 4: WERKNEMERS ACCEPTEREN GEEN NEE naast APC

Beste collega’s, We hebben tijdens de vierde onderhandeling op 20 april jl. vooral gesproken over jullie uitdrukkelijke verzoek om naast de APC een initiële loonsverhoging af te spreken zoals dat ook voor de IGMA medewerkers is afgesproken. IGMA krijgt er over 2021 en 2022 in totaal 2,25% bij aan initiële loonsverhoging. Jullie zijn de vorige keer in de kantine heel duidelijk geweest: geen loonsverhoging betekent actie voeren. En dat hebben we mee genomen en duidelijk gemaakt. Er is beweging.

Loonsverhoging
De onderhandeling begon met een herhaling van zetten. Werkgever wil nog steeds over 2021 geen initiële loonsverhoging naast de APC afspreken. Bovendien zegt OBA dat jullie blij mogen zijn met de winstuitkering, want dat had OBA niet hoeven doen. Het gelijk trekken met jullie collega’s van IGMA is volgens OBA een onderwerp voor de harmonisatie en zou pas dan ter sprake moeten komen.

Ondertussen zijn de kolen niet aan te slepen en is overwerk eerder uitzondering dan regel. Jullie hebben aangegeven dat jullie het werk graag doen, maar willen voorkomen dat de kloof tussen de IGMA en OBA nog groter wordt en nóg verder achterop raken ten opzichte van de IGMA cao. Uiteindelijk vroeg de directie ons om meer tijd om mandaat op te gaan halen voor ons voorstel. Uiterlijk 10 mei horen we meer over de oplossing om tot een cao te komen die door de werknemers wordt gedragen.

Seniorenfitregeling en Eerder Stoppen Met Werken

In de kantine hebben de werknemers duidelijk te kennen gegeven dat er geen reserveringen moeten komen in deze onderhandeling voor het eerder met stoppen met werken. Jullie hebben liever een loonsverhoging. Daarmee is het gesprek over het reserveren van 1% van tafel gehaald.

Verder hebben we gesproken over de leeftijdsdagen in artikel 24 die stoppen bij 64 jaar als ook de ouderendagen die aflopen bij 64 jaar. Wij willen dat dit doorloopt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. In ruil daarvoor wil OBA de leeftijden in artikel 32 leden 4 en 5 (stoppen met nacht en avonddiensten bij respectievelijk 57,5 en 59,5 jaar) ophogen. Jullie baan valt echter onder “zwaar werk” en daarmee zijn de leeftijdsdagen juist onmisbaar en eigenlijk te weinig gezien de wettelijke leeftijd voor pensioen. Hier aan sleutelen is niet aan de orde! Bovendien is ons niet duidelijk geworden hoe groot dit probleem dan is en of dat op een andere manier op te lossen is.

Werkzekerheid

Het liefst hadden we het lopende sociaal plan verlengd, zodat er ‘zekerheid’ is, zoals door jullie gevraagd. Helaas is dit voor werkgever geen optie. Artikel 5.1 wordt gewijzigd in verband met een tekstuele incorrectheid. Tegen de tijd dat het sociaal plan afloopt, zullen we om de tafel moeten om de nu geldende afspraken te verlengen. We zijn na het overleg de kantine in gegaan om aan te geven hoe de vork in de steel zit. Het sentiment blijft hetzelfde: loonsverhoging of actie. Daarmee is duidelijk dat werkgever 10 mei met goed nieuws moet komen: een onderhandelingsresultaat incl. de 2,25% initiële loonsverhoging. Het was een constructief overleg, dus we blijven positief en gaan er vanuit dat we er uit gaan komen.

Vragen/opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je de kaderleden benaderen: voor FNV zijn dat Dave Vermeulen en Nico Koning. Voor CNV is dat Tonnes van Houten.

Kijk ook naar de website voor een mooie ledenactie met prijs: www.cnv-ledenwerven.nl of www.cnvvakmensen.nl/werven
Downloads