Al het nieuws

OBA ONDERHANDELINGSRONDE 3: NAAR DE KANTINE!

We hadden de hoop in drie onderhandelingen een cao met verbetering te kunnen hebben op 28 maart jl. Helaas is dat niet gelukt. Dat betekende dezelfde middag de kantine in voor uitleg en ophalen mening van de leden. Op 29 maart stond FNV kaderlid Dave Vermeulen in de kantine om ook zijn ploeg te informeren over de onderhandeling.

Loonsverhoging

Werkgever wil nog steeds over 2021 geen initiële loonsverhoging naast de APC afspreken. Bovendien zegt OBA dat jullie blij mogen zijn met de winstuitkering, want dat had OBA niet hoeven doen. OBA stelt dan wel klaar te zijn met 2021.  
Voor 2022 wil werkgever maximaal 6% initiële loonsverhoging geven. Let wel: dit is inclusief APC en als er iets overblijft na de APC een stukje naar het eerder stoppen met werken. Als de APC hoger is dan 6% wordt dit natuurlijk wel gewoon uitbetaald. Wij gaan geen max op de APC zetten. We hoorden de werkgevers ook niet toen de APC 0,3% was of zelfs negatief uitviel. Er is veel onzekerheid over hoe hoog de APC zal uitvallen dit jaar. Verwacht wordt dat het boven de 5% zal zijn, maar deze verwachtingen worden de afgelopen tijd steeds naar boven toe bijgesteld. Het is dan ook niet zeker of er nog iets over blijft van de voorgestelde 6% inclusief APC vanuit OBA.

Seniorenfitregeling en Eerder Stoppen Met Werken

In het zware beroep dat jullie uitvoeren is het erg belangrijk dat je eerder (deels) kunt stoppen met werken. Al jaren wordt er vanuit het loon afgedragen voor een senioren fit regeling, zodat je kunt afbouwen richting het pensioen. Deze regeling is intussen verouderd in de huidige cao, omdat bij het ontstaan van de regeling je er met 65 jaar uit kon. Dat is nu natuurlijk niet meer het geval. Er moet tot 67 (+ wat maanden) worden gewerkt. Bovendien verandert er ook iets aan de wijze van financiering vanuit STIVU en SVBPVH. Dat moet ook voor het volgende leeftijdscohort, de collega’s die geboren zijn in 1960 tot en met 1969, worden geregeld in de OBA cao.
Werkgever komt ineens met het idee om de seniorenfit regeling af te schaffen, zodat er een eerder met stoppen pot kan worden gecreëerd. Dat is nou net niet de bedoeling!
Omdat wij vanuit onze kaderleden hoorden dat leden toch liever een initiële loonsverhoging willen in plaats van een reservering voor een Eerder Stoppen Met Werken (ESMW) potje, hebben wij dit in stemming gebracht tijdens de kantine bijeenkomsten. Een overgrote meerderheid wil toch (nog) geen reservering maken voor ESMW. Daarbij hebben jullie benadrukt dat een initiële loonsverhoging een harde eis is waaraan we moeten vasthouden.

Werkzekerheid

Het huidige Sociaal Plan is geldig tot 31 december 2023. In artikel 5.1 staat dat er een uitzondering wordt gemaakt bij ontslag voor degene die ‘bovengemiddeld’ presteren. De vakbonden hebben aangegeven dat dit eruit moet en er moet komen te staan dat ‘onmisbaarheid’ een uitzonderingscriterium is. En niet de willekeur bij wie wel/niet bovengemiddeld werkt volgens een leidinggevende.

Inhuur/ZZP

OBA is bereid om tijdelijke dienstverbanden van twee jaar te geven aan de inhuur van structurele aard. Wel zal zij eerst de ontslagen medewerkers benaderen of zij in aanmerking willen komen voor deze functies. Daarmee krijgen ontslagen medewerkers op grond van de reorganisatie nog een kans om weer te werken voor OBA. 
Er is een vervolg afspraak gemaakt op 20 april as. Jullie hebben ons duidelijk laten weten dat een initiële loonsverhoging een breekpunt is in deze onderhandelingen. Dat nemen wij mee in deze laatste onderhandelingsronde. Komen we er de 20e op dit punt niet uit, dan komen wij dit direct bij jullie melden. Liever presenteren we dan een onderhandelingsresultaat dat recht doet aan hetgeen waar jullie ons mee op pad hebben gestuurd. We houden je op de hoogte.

Meepraten over jouw cao?

Het hele cao-traject is te volgen op de cao-pagina OBA. Daar kun je jouw idee indienen, reageren op anderen of je vragen stellen. Neem snel een kijkje!

Vragen/opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je de kaderleden benaderen: voor FNV zijn dat Dave Vermeulen en Nico Koning. Voor CNV is dat Tonnes van Houten.

 

Downloads