Winstdelingsregeling 2022 wordt conform cao uitgekeerd

Op 28 februari heeft CNV Vakmensen een brief ontvangen van KLM over de verrekening van de NOW met de winstdelingsregeling (WDR22). Dit wilden zij doen omdat zij het maatschappelijk onverantwoord vinden om belastinggeld onderdeel te laten zijn van de WDR22. Vanuit onze achterban zijn er gemende reacties op gekomen. Veel van onze leden konden begrip opbrengen voor het standpunt van KLM, maar wel met de kanttekening dat een cao afspraak wel moet worden nageleefd. De achterban van CNV Vakmensen was bereid om zich creatief op te stellen, om zo tot een oplossing te komen. Er zijn in onze ogen namelijk genoeg financiële componenten die de NOW aftrek kunnen vervangen.

Uiteindelijk gaat het om een verzoek tot afwijking van de cao en daar is unanieme instemming nodig vanuit alle vakbonden. Die instemming is ons gevraagd en is niet gegeven op een gezamenlijke bijeenkomst op 15 maart.

Hoe nu verder?
Dit komt er uiteindelijk op neer dat de cao de basis is die KLM zal moeten naleven en zal de NOW niet worden verrekend met de WDR22. Wij hebben als vakbonden gevraagd om dit formeel bevestigd te krijgen van KLM . Gisteren, 16 maart 2023, hebben wij een schriftelijk bericht ontvangen met deze bevestiging. Wel met een verzoek van KLM om de betaling van de WDR22 en vakantiegeld om te draaien, omdat zij meer tijd nodig hebben om dit in orde te maken. De WDR22 zal dus in mei worden uitbetaald en het vakantiegeld in april 2023. KLM hoopt in mei de krediet faciliteit (RCF)  van de overheid niet meer nodig te hebben en deze bij commerciële banken onder te brengen. Het vakantiegeld zal gewoon de opbouw van een heel jaar zijn, dus 12 maanden, ook al wordt het een maand eerder uitgekeerd. Er wordt nog gewerkt aan communicatie wat de effecten zijn op de cafetaria regeling.

Als alle bonden hiermee instemmen dan wordt dit in werking gesteld. Voor nu zijn wij blij met het feit dat deze kwestie daarmee lijkt te zijn opgelost, we wachten alleen nog de reactie van onze collega-bonden af. Als CNV Vakmensen hebben wij ons maximaal ingezet om jullie harde werken van 2022 niet onbeloond te laten.

Met vriendelijk groet,


Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
0620522211