Online Bijeenkomst personeel Jet Aviation 14 april om 10:00

Op 14 april houdt CNV met collega-vakbond FNV een gezamenlijke online bijeenkomst om 10 uur om de situatie te bespreken rondom de cao Afhandelbedrijven die ook geïntroduceerd is bij Jet Aviation. Doel: Helder maken hoe we het zo gaan organiseren met elkaar dat de introductie van deze cao niet ten koste gaat van de bestaande arbeidsvoorwaarden bij medewerkers van Jet Aviation.

WAAROM IS ER EEN SECTORCAO AFGESPROKEN?

De afhandeling kent op Schiphol een ongekende concurrentie. Dat heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren de lonen, arbeidsvoorwaarden en kwaliteit van werk ten opzichte van de rest van Nederland achteruit zijn gegaan. Er was nog amper een loonsverhoging af te spreken met verschillende bedrijven. De sector cao legt nu een basis van arbeidsvoorwaarden zodat er niet meer geconcurreerd kan worden op de lonen van medewerkers. Overigens wordt om praktische redenen (beperkt aantal CNV-leden, zeker toen Jet Aviation de cao nog niet zou gaan toepassen) deze cao momenteel alleen door FNV afgesloten. Echter, omdat CNV wel intensief betrokken was bij de overgang van KLM naar Jet Aviation zien we het wel als onze plicht om onze kennis van de overgang destijds in te zetten voor een nette overgang naar de cao voor zover noodzakelijk.


WAT BETEKEND DAT DAN VOOR ONS EN WAT MOET ÍK HIERMEE?

Deze sector cao heeft een ‘standaard’ karakter. Dat betekend dat iedereen in de sector zich eraan moet houden. Dus ook Jet Aviation. Dit zal gelden voor nieuwe medewerkers (vanaf 1 januari 2023), maar voor de medewerkers die al in dienst waren is het niet de bedoeling dat er iets veranderd. Dat moeten we wel goed op papier zetten. Daar hebben we jou bij nodig: kom dus naar de volgende bijeenkomst.

HOE NEEM IK DEEL AAN DE BIJEENKOMST?
Simpel, CNV-leden kunnen deelnemen aan de online bijeenkomst die we houden met FNV samen. Die duurt van 10-11. Stuur een reply op deze mail, dan krijg je de teamslink doorgestuurd en je kan deelnemen. Deelnemen kan ook fysiek, bij het Regionaal Vakbondshuis FNV Amsterdam, Derkinderenstraat 2-8 in Amsterdam.

VRAGEN/OPMERKINGEN

Voor vragen/opmerkingen over deze info, neem gerust contact op met Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.