Onderhandelingsresultaat bereikt bij KLM

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt op hoofdlijnen voor de grond-cao bij KLM vannacht. Tijd dus voor een korte update over wat er inhoudelijk bereikt is.

Inhoud op loon
Het grondpersoneel van KLM heeft zicht op een nieuwe cao. Afgelopen nacht is hierover een onderhandelingsresultaat ​op hoofdlijnen bereikt. Het gaat om een eenjarige cao, van 1 maart 2022 tot 1 maart 2023. In deze eenjarige cao gaan de lonen in totaal met 4% omhoog, 2% per 1 oktober en 2% per 1 maart volgend jaar. Voor medewerkers in de lagere loongroepen is interessant dat we een bodem in geld hebben afgesproken: ze gaan er in deze cao sowieso 160 euro per maand op vooruit, 80 Euro per 1 oktober en 80 Euro per 1 maart volgend jaar. Procentueel zal de loonsverhoging voor hen dus hoger uitpakken. Daarnaast verdwijnen per direct de jeugdschalen en komt er in het loongebouw een minimumuurloon van 14 euro per uur.

Ook wordt het protocol arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, voortkomend uit de coronacrisis, beperkt in duur tot eind februari van dit jaar, wat betekent dat een deel van het personeel (dat meer verdient dan 1,5 x modaal op fulltimebasis) nog geld terug gaat krijgen via een nacalculatie. Dit nadat eerder al voor iedere KLM'er de 5% aan opgeschorte loonsverhoging, nog afkomstig uit afspraken van voor corona, hervat is per 1 maart. Ten opzichte van eind februari 2022 gaat iedere KLM'er per 1 maart 2023 er dus mimaal 9% op vooruit. Nog steeds geen volledig koopkrachtherstel ten op zichte van eind 2019, de tijd van voor corona, maar wel een verhoging die hard nodig is om het bedrijf in tijden van hoge inflatie en nijpende tekorten in de lucht te houden. CNV is hier dan ook gematigd positief over.

Meer inhoud
Het resultaat bevat eveneens een verhoging van de kosten die KLM besteed aan reiskostenvergoeding. Ook komt er per thuiswerkdag een vergoeding voor gemaakte kosten van 2 Euro. Daarnaast bevat het een fors verbeterde studieregeling voor KLM'ers (je kan een studie gaan doen onder een stuk gunstigere voorwaarden dan voorheen) en zal overwerk in de toekomst niet meer gecompenseerd worden op een door KLM gekozen tijdsstip, maar op een dag die je zelf uitkiest. Er komt ook een interessante pilot voor kantoorpersoneel waarbij werken vanuit het buitenland maximaal 8 weken wordt toegestaan. En op plekken met nijpende tekorten gaat er gewerkt worden met een arbeidsmarkttoeslag, waarvan overigens de inhoud nog nader ingevuld moet worden (ook daarom geldt dus: er is een resultaat op hoofdlijnen).

Vervolg
Alhoewel we alles overziend gematigd positief zijn over dit onderhandelingsresultaat, in essentie omdat het eindelijk weer wat perspectief creëert voor KLM'ers, moeten er nog afrondende gesprekken plaatsvinden over de teksten van het akkoord. Daarom is er nog geen definitieve strik om het verhaal. Pas als we zover zijn en jullie het volledige resultaat kunnen bestuderen, gaat er een stemming uit. Hou de berichtgeving dan ook in de gaten en lees de stukken de komende tijd zorgvuldig door. Voor vragen of reacties, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892 of Chantal Van Binsbergen via c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl of 06-36517437