Onderhandelingen verlopen stroef: Tijd voor CNV om de balans op te maken!

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de tijd dringt voor KLM om tot een cao-akkoord te komen. Met name op het onderdeel loon maken zij blijvend geen stappen. De cao is in maart verlopen en CNV vindt dat medewerkers recht hebben op een nieuwe cao. Er had liever gister dan vandaag al een akkoord moeten liggen. KLM zou hiermee de waardering naar de werkvloer kunnen uiten, voor hun inzet en offers van de afgelopen corona crisisjaren. KLM heeft laten zien snel in staat te zijn om financieel op eigen benen te kunnen staan en trekt haar beurs voor investeringen in een nieuwe vloot, gebouwen en processen. Het kan niet zo zijn dat de belangrijkste factor, namelijk arbeid, daarbij achterblijft en hier niet in wordt gefinancierd. Op maandag 14 augustus en woensdag 16 augustus waren er 2 rondes ingepland om stappen te maken op inhoudelijke cao-afspraken, zodat KLM geheel volgens afspraak een stap kan maken op loon.

Aanknopingspunten op inhoud
In de nieuwsbrief van 26 juni gaven wij aan dat KLM wil bewegen op loon, maar dat ze nog iets nodig hebben van ons. Ze willen inzicht in andere elementen naast loon en looptijd, zodat het totaalpakket duidelijk wordt. Op maandag en woensdag heeft KLM een totaal pakket aangeboden, waarbij er stappen zijn gemaakt op cao-onderdelen. Er ligt nu een basis met voor CNV genoeg aanknopingspunten waarop gebouwd kan worden richting een cao-uitkomst. Hierbij een beknopte weergave van de contouren zonder loon en looptijd:

 • Aanvulling betaling aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof
 • DI-budget met mogelijkheid om deze maandelijks uit te laten keren. Ook kan dit budget worden ingezet voor een sportabonnement (eindheffing betaald uit het budget).
 • Tijdelijke introductie van een 80-90-100 regeling van 1-1-2024 tot en met 31-12-2025, waarbij deze regeling maximaal 5 jaar voorafgaand aan de (vroeg)pensionering kan worden genoten.
 • RVU-regeling die 3 jaar voorafgaande aan de pensionering kan worden genoten.
 • Tijdelijke afbouwregeling voor zware beroepen: medewerkers met zware beroepen mogen 8 jaar voorafgaand aan de pensionering gebruikmaken van de 80-90-100 en de laatste 3 jaar van die 8 jaar mogen zij gebruikmaken van de RVU-regeling. Een combiregeling dus.
 • Meer inzicht op Zwaar Werk, maar geen concrete aanpak.
 • Vrijwillig doorwerken na AOW-leeftijd wordt op vrijwillige basis mogelijk gemaakt en de kaders hiervoor worden bekendgemaakt.
 • Einde aan 5-jaarcontracten: wel met de voorwaarden van KLM dat enkel een bepaald percentage van de huidige medewerkers met een lopend 5-jaarcontract in aanmerking komen voor een vaste aanstelling. Voor ons onacceptabel. Een vast contract krijg je bij gebleken geschiktheid en niet op basis van een quotum. Er is sprake van personeelstekorten en dus moet KLM elke geschikte medewerker binnen boord houden.
 • Diversiteitsverlof middels inzetten van 1 bestaande KV-dag enkel voor kantoorpersoneel. CNV vindt dat het voor alle medewerkers moet gelden.
 • KV-dagen verkregen uit de ER-factor (voorheen ouderendagen) omzetten in MV-dagen.
 • Stagevergoeding wordt vastgelegd in de cao. Helaas worden deze vergoedingen niet automatisch meegenomen in de loonstijgingen. Wel worden de huidige vergoedingen voor MBO en HBO verhoogd.
 • Overwerk: bij het verrichten van overwerk is er de keuze tussen compensatie in tijd en geld. De regeling schrappen die waarvan de eerste 3 uur overwerk in een kalendermaand voor medewerkers werkzaam in MSG 1-3 niet wordt gecompenseerd.

Let op: Bovenstaande punten worden nog nader uitgewerkt tot concrete teksten. Daarnaast hebben wij verslechteringsvoorstellen niet benoemd, zoals afschaffen bijlage 15 zodat het huidige sociaal plan daarvoor in de plaats te hanteren.

Looptijd en loon
Geheel zoals afgesproken op 21 en 22 juni 2023 hebben wij een basis gelegd op de cao-elementen zonder looptijd. Nu is KLM aan zet om te bewegen op het eerdere door hen gedane loonbod. Dat deden zij als volgt:

Looptijd: 24 maanden (2 maart 2023 t/m 28 februari 2025)

Loon:
- 1 oktober 2023: 4%
- 1 juli 2024: 3,5%
- 1 januari 2025: indien de CPI(=inflatie) over het jaar 2024 meer is dan 3,5%, dan wordt per 1 januari 2025 de loonsverhoging van 3,5% aangevuld met het meerdere met een maximum van 1,5%

KLM heeft hun initiële salarisvoorstel niet herzien, wat resulteert in een totaal van 7,5% salarisverhoging over een periode van 2 jaar. Wat CNV betreft is dit loonbod te laag en totaal niet realistisch. Om ons heen zien wij bedrijven die cao’s afsluiten met haar medewerkers, met loonsverhogingen die gericht zijn op het compenseren van de inflatieschade. Tijd voor KLM om zich te scharen in dit rijtje en haar medewerkers de waardering te geven middels een realistische loonsverhoging. Helaas had KLM onvoldoende mandaat om een verbeterd loonbod te doen, terwijl dit wel de toezegging was op 21 en 22 juni 2023.

Hoe nu verder?
Het loonbod ligt ver onder het mandaat dat wij hebben gekregen van onze achterban. Na meer dan 10 onderhandelingsrondes gaat CNV de balans opmaken en  met haar kaderleden besluiten over verdere voortgang van dit traject, waarbij jullie altijd het laatste woord hebben. Tot nu toe is CNV altijd aan tafel blijven zitten daar waar er gesproken wordt over arbeidsvoorwaarden van haar leden en andere KLM-medewerkers. Wij hopen op een doorbraak waarbij acties niet nodig zullen zijn, maar schuwen deze niet wanneer wij met de rug tegen de muur dreigen te worden gezet. Wij zullen jullie op de hoogte houden over de uitkomst van de kaderleden-vergadering.

Maak jouw collega’s lid en laat hen ook meebeslissen!
Maak jouw collega’s nu lid van CNV Vakmensen zodat zij meteen inspraak hebben op de voorstellen en straks ook kunnen beslissen over het resultaat. Wat willen wij in onze cao? Is het resultaat voldoende om daarmee in te stemmen? Dat is dan aan jou en jouw collega’s. Jij ontvangt per geworven lid een cadeaubon t.w.v. €20,-! Maak ze nu lid voor maar € 20,23 voor de eerste 6 maanden via: Maak jouw collega lid van CNV!

Cao-traject online
Online kun jij jouw aanvullende ideeën plaatsen, stemmen op een idee van iemand anders, kun je al je vragen kwijt, het nieuws volgen over dit cao-traject en ook altijd reageren. Ga hier naar de cao-pagina. Samen kunnen we het belang van een sterke vakbond benadrukken, met het einddoel om tot cao afspraken te komen die nodig zijn om jou baan leuker te maken, duurzamer en gebaseerd op onderwerpen die zich nu afspelen op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,
Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV

Souleiman Amallah
Onderhandelaar CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
0620522211

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error