Onderhandelingen KLM-cao komen op gang

Deze week zijn de cao-onderhandelingen bij KLM voortgezet om te komen tot een nieuwe grond-cao. Veel inhoudelijke stappen zijn nog niet te melden, wel heeft KLM een aantal belangwekkende statements afgegeven.

Voorstellen CNV

CNV heeft zijn concept-voorstellen, opgesteld in samenspraak met actieve leden, ingediend en in eerste aanleg gedeeld met KLM (zie bijlage). Wij staan open voor aanvullingen vanuit onze bredere achterban. We hebben een aantal cruciale elementen getackeld in de voorstellenbrief:

  • Urgente koopkrachtverbetering is noodzakelijk en daarvoor is het snel beëindigen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en het verhogen van de salarissen een must, inclusief ophoging van de reiskostenvergoeding en introductie van een thuiswerkvergoeding
  • Knelpunten qua werkdruk en op de arbeidsmarkt moeten aangepakt worden, wat betekent dat er urgent gekeken moet worden wat het werken bij KLM weer aantrekkelijker maakt voor bestaande en nieuwe medewerkers.

Onze voorstellen vind je in de bijlage.

Belangwekkende statements KLM

KLM heeft nog niet op de voorstellen van de grondvakbonden gereageerd, dat komt bij een vervolgoverleg op 23 mei. Wel heeft KLM uitgebreid uit de doeken gedaan welke knelpunten ze zien op de arbeidsmarkt op dit moment om personeel aan te trekken. Dat doet CNV deugt, want dat betekent dat we kunnen werken vanuit een gezamenlijke erkenning dat de situatie bij KLM piept en kraakt. Stagnerende salarissen, te weinig werkzekerheid bij sommige operationele functies en voor een deel van de banen (bijvoorbeeld IT) betaalt KLM momenteel gewoon beneden gemiddeld ten opzichte van elders.

Daarnaast speelt ook de kwestie van hoe lang we nog gehouden kunnen worden aan de knellende overheidseisen. KLM stelt daarover dat ze zich inzet op een traject om zo snel mogelijk van de door de overheid opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af zijn. Die is voor KLM in deze vorm onhoudbaar; voor haar eigen medewerkers en op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd, stelt KLM daarbij, legt dat wel de verantwoordelijkheid op ons samen om afspraken te maken die passen bij de bedrijfseconomische realiteit.

Gelijkwaardigheid

CNV acht de kans zeker aanwezig dat een uitkomst van de hele situatie rond de overheidseisen is dat de eisen linksom of rechtsom worden afgezwakt of verdwijnen. Als dat op een domein gebeurt (bijvoorbeeld bij de vliegers) dan moet dat natuurlijk op elk domein gebeuren.

Niet voor niks staat in de cao grond dat “aangelegenheden, die voor de verschillende categorieën van werknemers of binnen deze categorieën gelijk liggen, gelijk worden geregeld en aangelegenheden, die voor de verschillende categorieën van werknemers of binnen deze categorieën niet gelijk liggen, gelijkwaardig worden geregeld“.

Jullie mogen er dan ook op rekenen dat CNV geen afspraken gaat maken die deze fundamentele basis aantasten. Hopelijk maken we snel meters met elkaar en kunnen we jullie nog voor de zomer berichten over een acceptabel resultaat.

Vragen/opmerkingen

Neem voor vragen of opmerkingen over deze info contact op met je bestuurder Chantal van Binsbergen via c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl of 06 36 51 74 37. Je kan ook terecht op onze cao-pagina via https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/burgerluchtvaart/cao-klm/ 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error