Leden CNV stemmen in met cao KLM

Een ruime meerderheid van de leden van CNV hebben ingestemd met de ondertekening door hun vakbond van een nieuwe cao die geldt tot en met februari 2023.

Uitslag ledenraadpleging


82% van onze leden die hun stem hebben uitgebracht hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Een uitslag die niet heel erg verschilde van die bij de twee andere landelijke vakbonden, waar ook tussen de 75% en 83% van de uitgebrachte stemmen voor was. Dat laat onverlet dat we ons er zeker van bewust zijn dat er ook een substantiële groep niet helemaal tevreden is met deze cao. En dat begrijpen we. Het herstel van vertrouwen in KLM heeft tijd nodig. We leven daarnaast in een tijd van extreme inflatie, waardoor dit akkoord met recht niet als een feest dient te worden ervaren.

Wel denken we dat we hiermee een voorzichtige stap hebben kunnen zetten naar een eerste herstel, na een zwarte periode waarin vluchtbeperkingen, forse personeelsreducties en afhankelijkheid van de staat overal de rem op hebben gezet bij KLM. Hierdoor stond het bedrijf afgelopen zomer duidelijk niet volledig klaar om de nieuwe klanten weer altijd goed te bedienen, waardoor een deel van het personeel nog een tweede klap te verwerken kreeg. De cao zal dan ook zeker niet alle ellende en onvrede die opgebouwd is wegnemen, maar desondanks biedt ze wel perspectief op weer een echte stap voorwaarts vanaf maart 2023, wanneer alweer een nieuwe cao op de plank moet liggen, tenminste, als het aan CNV ligt.

Vragen/opmerkingen


Wij willen iedereen bedanken die zijn stem heeft uitgebracht, want zonder democratisch proces kan je nooit wijze besluiten nemen. Kritiek en tegenstemmen nemen we zeker ter harte om het ook de volgende cao-ronde weer zo goed mogelijk te doen. Als je vragen of opmerkingen hebt, over de info of over je werksituatie bij KLM, wend je gerust tot vakbondsbestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error