Komt KLM met die cruciale stap in onze richting ?

CNV heeft de afgelopen twee weken tweemaal deelgenomen aan de cao-onderhandelingen met KLM om te komen tot een nieuwe grond-cao, die inmiddels al is verlopen sinds eind februari van dit jaar. Alhoewel werkgever ietwat in onze richting beweegt en er op een aantal punten voortgang te melden is, treden er ook complicaties op die een uitkomst bemoeilijken.

Bod KLM

Er ligt inmiddels een bod op tafel van KLM van 3% bovenop de 5% die uitgekeerd wordt naar aanleiding van de afgelopen cao: In totaal dus 8% meer salaris ten opzichte van de situatie voor het begin van de nieuwe cao, eind februari van dit jaar. Daarnaast valt er op een aantal onderwerpen eveneens voortgang te melden:

  • KLM wil op zo kort mogelijke termijn een thuiswerkregeling introduceren en de reiskostenvergoeding verhogen (over hoogte en voorwaarden waaronder zijn we het nog niet eens).
  • KLM wil een arbeidsmarkttoeslag introduceren op plekken waar krapte is om vacatures te vervullen en zal meewerken aan het Schipholakkoord (5 Euro erbij per gewerkt uur voor medewerkers rechtstreeks actief in de passagiersafhandeling gedurende de zomerperiode).
  • KLM heeft duidelijk aangegeven zo snel mogelijk van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage af te willen. Door het terugbetalen van de lening aan de staat dit jaar is het streven er dit jaar vanaf te zijn (KLM heeft nu al 2/3e afbetaald). Ook wil KLM dan een commerciële in plaats van door de overheid gegarandeerde kredietfaciliteit verkrijgen.
  • Alhoewel de afspraak nog niet spijkerhard is, is er enige beweging bij KLM op het weer toestaan van nieuwe contracten met 8-uursdiensten bij passage op plekken waar dit nu niet gebeurt, zodat het perspectief voor medewerkers daar weer verbetert.
  • Er is goede hoop op geen bijdrage vanaf 2023 en geen verdere bijdrages meer dit jaar. Er is nog wel onduidelijkheid over of het mogelijk is om een deel van de bijdrage van dit jaar (naast de 5% loonsverhoging die alsnog uitgekeerd gaat worden) alsnog te herzien. Wat CNV betreft is dit oplosbaar door nu al af te spreken dat indien een domein (bijvoorbeeld de vliegers) niks meer extra levert aan bijdrage, de bijdrage voor grondpersoneel ook herzien wordt over dit jaar met terugwerkende kracht. 

Realisme

Tegelijkertijd pakken zich weer hele donkere wolken zich samen boven KLM. Gisteren (16-6) kondigde het kabinet aan om naar structurele krimp van de luchtvaart te streven en kondigde Schiphol het schrappen aan van vele vluchten in de zomer. De overheid is daarnaast volstrekt onvermurwbaar in het niet matigen van haar eis om te komen tot een bijdrage zolang er sprake is van een lening en kredietfaciliteit. Dus witte rook uit Den Haag voor het einde van dit jaar, wanneer we hopelijk van die lening af zijn, is op dit thema naar onze inschatting in de huidige politieke constellatie ver weg.

Natuurlijk heeft CNV daarnaast getoetst of we niet juridisch kunnen afdwingen dat we dit jaar al af kunnen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. De inschatting die ons daarbij is meegegeven is dat we er tot eind dit jaar niet zomaar onderuit kunnen, tenzij we met KLM een wijziging in de afspraken overeen kunnen komen. KLM ziet daar los van het alsnog geven van de 5%, waar de overheid ook al woest over was, vooralsnog geen ruimte voor, omdat ze daarmee op ramkoers komt met de regering. Dat alles brengt ons tot de positie dat als we in het belang van de KLM’ers in al hun verscheidenheid tot snelle verbeteringen willen komen, we ons moeten focussen op een cao-resultaat.

We kunnen niet wachten in het bieden van meer zekerheid over structurele koopkrachtcompensatie voor KLM-gezinnen. De onrust in het bedrijf dient nu geadresseerd te worden. En het momentum om afspraken te maken is nu, niet later in het jaar onder een ongunstiger economisch gesternte. Onze inschatting is kortom dat onze leden baat hebben bij een praktische opstelling want de onzekerheid over koopkracht moet nu worden geadresseerd.

Hoe verder ?

CNV wil eerst helder op tafel hebben wat er nu daadwerkelijk in het vat zit bij KLM. Wij richten onze pijlen dan ook op wat KLM wél te bieden heeft in plaats van dat we ons afhankelijk wensen te maken van opborrelende wijsheid in de dialoog tussen Den Haag en KLM. Dat bod, het moge duidelijk zijn, is vooralsnog te laag. Daarom willen we op zeer korte termijn meer duidelijkheid van KLM. Zodra we die hebben melden we ons weer. Wij zijn ook zeer benieuwd naar jullie opvatting over de ontstane situatie, zodat we ook daar rekening mee houden in onze vervolgstappen. Eerlijk gezegd verwachten we van KLM niks minder dan eindelijk een cao-voorstel waar we op in kunnen stappen.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over deze info neem contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892 of met een van onze actieve leden op de werkvloer, zodat jouw geluid gehoord wordt. Meepraten kan ook via https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/burgerluchtvaart/cao-klm/ en je vind daar ook al onze info’s over de cao en onze voorstellen.