KLM besluit 5% loonsverhoging uit te keren

KLM heeft op 17 mei bekend gemaakt om alsnog de loonsverhogingen die afgesproken zijn in 2019 uit te keren, hiermee een eind makend aan dat deel van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

5% per 1 maart 2022


De loonsverhogingen die oorspronkelijk zouden ingaan per 1 augustus 2020 (2,5%) en per 1 augustus 2021 (2,5%) en die uitgesteld zijn in 2020 in verband met de gevraagde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de overheid, komen alsnog tot uitkering per 1 maart 2022. Volgens KLM gebeurt dit om weer perspectief te creëren. Ongetwijfeld is dit besluit echter ook ingegeven door een dreigend kort geding van collega-vakbond VNV, die deze week voornemens was om 5% loonsverhoging te gaan halen bij de rechter. Dit omdat de vliegersvakbond in tegenstelling tot de grond- en cabinebonden nog geen afspraken had gemaakt tot eind van dit jaar om tot een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te komen. Ze stelde zich daarom op het standpunt dat de oude cao zonder arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor hen al zou herleven per 1 maart. Dus: 5% (2,5% x 2,5%) erbij.

Loonsverhoging goede zaak, maar....


Natuurlijk vindt CNV het een goede zaak dat KLM in het kader van gelijke monniken gelijke kappen heeft besloten om iedere KLM'er 5% loonsverhoging uit te keren per 1 maart (de kleine groep medewerkers met minder dan een modaal inkomen op fulltimebasis hebben overigens al een deel daarvan gehad). KLM heeft jullie echter ook al laten weten zich nog steeds gebonden te achten aan de 15% verlaging van beïnvloedbare kosten die is afgesproken met de overheid in ruil voor staatssteun. Dat legt natuurlijk een hypotheek op de toekomst. CNV waarschuwt dan ook voor al te veel optimisme. Het is nog volstrekt onduidelijk wat KLM nu gaat verlangen van de grondmedewerkers aan "nieuwe arbeidsvoorwaardelijke bijdrage". Iets meer wordt wellicht duidelijk volgende week, als KLM met een reactie komt op de cao-voorstellen van de grondvakbonden.

Gas geven of op de rem trappen?


Natuurlijk is het speelveld wezenlijk veranderd nu iedere KLM'er niet meer 5% achterstallige loonsverhoging op de lat heeft staan. Dat vraagt ook voor CNV herbezinning ten aanzien van de vervolgstappen. Wij willen als het kan nog steeds snel een cao. Wel zijn we benieuwd of KLM nog een prijskaartje koppelt aan deze verhoging voor de grondmedewerkers. We zijn dan ook alert op een mogelijk aan ons te vragen tegenprestatie, die het beperkte plezier over deze verhoging weer van tafel haalt.

Wat kan er dan gebeuren ? Om maar een dwarsstraat te noemen, de in 2020 afgesproken arbeidsvoorwaardenreductie tot eind van dit jaar is door KLM niet formeel van tafel gehaald, dus zonder nadere afspraken op papier bestaat het risico op een sigaar uit eigen doos. Daarnaast hebben we een nogal prangende werkdrukkwestie te tackelen met KLM die niet kan wachten. De puzzel die gelegd moet worden ligt dus nog steeds op tafel. Ook al is het koopkrachtaspect wellicht iets minder prangend, maar daarmee nog niet weg. 

De vraag is dan ook: Hoeveel gas moeten we geven om voor de zomer nog tot een cao te komen nu dit heeft plaatsgevonden ? CNV zal die vraag volgende week na onderhandelingen met meer duidelijkheid kunnen beantwoorden. Wij willen snel tot een cao komen en voor de zomer een deal sluiten is nog steeds onze wens. Maar deze 5% erbij aan salaris mag geen vestzak broekzakexercitie worden. Een goede onderhandelaar weet: Kijk ook naar het alternatief voor een overeenkomst, dus natuurlijk stomen we alleen door naar een snelle cao-deal als we daarmee per saldo beter af zijn dan met de huidige, door deze loonsverhoging gewijzigde situatie.

Vragen/opmerkingen


Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op met je onderhandelaar Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl Je kan ook je vragen en/of reacties achterlaten op de cao-pagina: https://www.cnvvakmensen.nl/vervoer/burgerluchtvaart/cao-klm/