De tijd dringt: KLM moet nu handelen voor een sterker CAO voorstel

Vandaag vonden de onderhandelingen plaats voor al het KLM personeel, waarbij loon en looptijd centraal stonden. Dit overleg was is multi setting, dus cockpit, cabine en grond bij elkaar. We hadden gehoopt dat deze gesprekken deuren zouden openen voor andere belangrijke CAO-onderwerpen. Vooral omdat de gesprekken van 13 en 14 juli weinig tot geen resultaat hebben opgeleverd. Helaas moeten wij constateren dat ook op loon en looptijd geen stap voorwaarts is gezet maar een stap zijwaarts, waarbij 7,5% opnieuw is neergelegd maar dan anders verdeeld over twee jaar. Wij hebben een heldere boodschap voor KLM en dat is dat de tijd om tot een cao resultaat te komen nu echt begint te dringen.

Loon en Looptijd
KLM stelt een looptijd van 2 jaar voor, wat voor CNV acceptabel is. Wat betreft het loonbod heeft KLM een voorstel van 7,5% uitgesmeerd over deze periode: 2% per 1 september 2023, 2% per 1 december 2023, 2,5% per 1 maart 2024 en 1% per 1 september 2024. Voor CNV is dit bod ver van acceptabel.

Andere verslechteringen?
Echter, er zijn ook zorgwekkende verslechteringsvoorstellen gedaan de afgelopen periode. Zo wil KLM bijlage 15 schrappen waarin beschreven staat hoe in tijd van reorganisaties met overtolligheid wordt omgegaan. KLM wil deze bijlage vervangen door  het sociale plan dat we met elkaar hebben afgesproken tijdens de Corona periode. Dit sociale plan is dus geschreven onder het slechts mogelijke gesternte en zeker niet bruikbaar als vervanging op structurele basis. Ook stellen zij voor om uitzendkrachten in te huren voor functies genoemd in Bijlage 1 van het protocol 2019-2022. Daarnaast is er een voorstel om een select groepje medewerkers onder de vleugel met een 5 jaarscontract opvolgend een vast contract aan te bieden, en de mogelijkheid om deze 5 jaarcontracten boven de vleugel in te zetten te verlengen tot en met 2029. Deze ongelijke behandeling steunen wij natuurlijk niet!

Positieve stappen in de goede richting?
Er zijn echter ook positieve CAO-onderwerpen die in lijn zijn met onze voorstellen, zoals het tijdelijk openstellen van de 80-90-100 regeling voor een selecte groep medewerkers, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof aanvullen tot 100% salaris, een proeftuin voor een 36-urige werkweek, een verlofspaarregeling die ingezet kan worden om eerder te stoppen met werken of een sabbatical te nemen,  een verhoging van de stagevergoeding en het omzetten van ER in wisseldienst (voorheen oudere dagen) naar MV.

Hoe nu verder?
Tot dusver vallen ons twee zaken op. Ten eerste: het zeer teleurstellende loonbod van KLM dat ver achterblijft bij een redelijke compensatie voor de inflatieschade. Het loonbod ligt ver onder de landelijke gemiddelde loonafspraken voor wat betreft 2023. Ten tweede, de noodzaak voor KLM om meer stappen te zetten op domein specifieke onderwerpen, zoals werkdruk en de zachte landing aan het einde van een loopbaan.

Met de cao die bijna 6 maanden geleden verlopen is, is het nu tijd voor actie en concrete afspraken. Wij rekenen op KLM om een realistisch loonbod te presenteren en ook de andere belangrijke onderwerpen serieus aan te pakken. Wij blijven ons onverminderd inzetten om jullie belangen te behartigen en om tot een nieuwe cao te komen.

Maak jouw collega’s lid en laat hen ook meebeslissen!
Maak jouw collega’s nu lid van CNV Vakmensen zodat zij meteen inspraak hebben op de voorstellen en straks ook kunnen beslissen over het resultaat. Wat willen wij in onze cao? Is het resultaat voldoende om daarmee in te stemmen? Dat is dan aan jou en jouw collega’s. Jij ontvangt per geworven lid een cadeaubon t.w.v. €20,-! Maak ze nu lid voor maar € 20,23 voor de eerste 6 maanden via: Maak jouw collega lid van CNV!

Cao-traject online
Online kun jij jouw aanvullende ideeën plaatsen, stemmen op een idee van iemand anders, kun je al je vragen kwijt, het nieuws volgen over dit cao-traject en ook altijd reageren. Ga hier naar de cao-pagina. Samen kunnen we het belang van een sterke vakbond benadrukken, met het einddoel om tot cao afspraken te komen die nodig zijn om jou baan leuker te maken, duurzamer en gebaseerd op onderwerpen die zich nu afspelen op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,
Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV

Souleiman Amallah
Onderhandelaar CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
0620522211