Al het nieuws

CNV blij met uitbreiding ouderschapsverlof

Het CNV is blij met de uitbreiding van het ouderschapsverlof. Beide ouders hebben vanaf augustus 2022 recht op 9 weken vrij tegen 50% loondoorbetaling. Maar wat het CNV betreft zijn we er daarmee nog niet.

Eerste stap

‘Dit is een stap richting meer tijd voor zorg en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen’, zegt Jan-Pieter Daems, bestuurslid van CNV. ‘Maar wat het CNV betreft zijn we er nog niet. Nog steeds zal het hiermee vooral de hogere inkomens haalbaar zijn om van deze regeling gebruik te gaan maken. Terwijl zorgen voor je kind geen elitaire bezigheid zou moeten zijn.’

Wij pleiten uiteindelijk voor 100% doorbetaald ouderschapsverlof, alle inkomens kunnen dan op dezelfde manier profiteren.
Jan Pieter Daems, bestuurslid CNV

Doorpakken

‘Wij pleiten daarom uiteindelijk voor 100% doorbetaald ouderschapsverlof’, vervolgt Daems. ‘Alle inkomens kunnen dan op dezelfde manier profiteren van deze regeling. We roepen een nieuw kabinet dan ook op om door te pakken; werk in de komende jaren naar een regeling met een volledig doorbetaald verlof.’