Cao KLM: Akkoord of niet akkoord?

De tijd is gekomen om je stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat van KLM. Een belangrijk moment. Gaan we na jaren van corona kommer en kwel die uitmondde in de drukke zomer van 2022 op deze wijze weer een stapje vooruit zetten? De keuze is aan jullie, onze leden!

Inhoud (1) : Loon
De loonparagraaf van deze korte cao van een jaar bevat meerdere elementen:
- 2x 2% loonsverhoging, de eerste in oktober van dit jaar, de tweede in maart van volgend jaar. Beide loonsverhogingen kennen een bodem van 80 Euro. De verhoging is dus in totaal 4% met een bodem van 160 Euro (dus als je minder verdient dan 3.000 Euro per maand is het minstens 5%) en komt bovenop het herleven van de oude cao (2019-2022), waardoor je er al (vanaf deze maand) 5% op vooruit gaat. In totaal gaat iedereen er dus per 1-3-2023 4% + 5% = minstens 9% op vooruit ten opzichte van 1-3 van dit jaar.
- De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage wordt beëindigd. Dat betekent dat medewerkers die nog een bijdrage te leveren hadden bovenop de uitgestelde 5% loonsverhoging dit jaar die bijdrage grotendeels (voor 10/12e, de periode vanaf deze nieuwe cao) niet meer hoeven te leveren en dus ook een terugbetaling krijgen.

Inhoud (2) : Thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding
Er komt voor het eerst een vergoeding voor thuiswerkkosten. (Nog) niet de 3 Euro per dag die je er volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting aan kwijt bent maar wel 2 Euro netto per dag. Ook de reiskostenvergoeding is verbeterd. Van gemiddeld 9 cent per kilometer onbelast over de eerste 50 km reistijd, naar 13,3 cent per kilometer onbelast, doordat de eerste 35 km nu met 19 cent per km onbelast worden vergoed en de 15 km daarna niet meer. De mogelijkheid om via de cafetariaregeling verder fiscaal gunstig je reiskosten te verrekenen blijft daarbij bestaan.

Uit berekeningen blijkt duidelijk dat dit qua nettoloon aardig wat verschil gaat maken en nog het meest in de lagere loonschalen, aangezien de verhoogde vergoeding in centen wordt gegeven en niet in procenten van het salaris. Aan de ene kant komt dit positievere nettoloon omdat je gemiddelde vergoeding per gereden kilometer omhoog gaat. En aan de andere kant omdat je minder fiscaal gunstig hoeft te verrekenen in je cafetariaregeling om op een zo hoog mogelijk nettoloon uit te komen, waardoor je brutoloon minder hard daalt dan in de oude situatie (en daarmee je nettoloon hoger uitkomt).

Inhoud (3) : Jeugdschalen afgeschaft en hoger minimumuurloon binnen KLM
KLM zet met deze cao ook stappen naar een sterker werkgeverschap. De jeugdschalen worden volledig afgeschaft en het uurloon gaat naar minstens 14 Euro.

Inhoud (4): Einde aan dat KLM bepaalt wanneer je overwerk compenseert
Een langjarige steen des aanstoots voor medewerkers binnen KLM is het feit dat je voor overwerk gecompenseerd wordt middels KLM-verlof, een dag of een aantal uren waarop KLM bepaalt wanneer je die weer compenseert. Dat is niet meer het geval, als deze cao werkelijkheid wordt kan je voortaan vrij vragen op een door jou aangewezen vakantiedag om dit te compenseren.

Het protocol bevat nog meer afspraken die het lezen waard zijn, dus neem het bijgevoegde protocol vooral even goed door.  

Arbeidsmarkttoeslag
Geen onderdeel uitmakend van deze cao maar wel al in voorbereiding is dat bonden KLM dispensatie gaat verlenen om op moeilijk vervulbare functies in het bedrijf, waarbij KLM relatief weinig betaalt ten opzichte van de concurrentie op de arbeidsmarkt, een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag toe te passen bovenop het cao-salaris. Deze toeslag moet het salarisgat tussen KLM en de buitenwereld op die functies verkleinen.

Minpunten
Omdat we als CNV niet van de afdeling verdonkeremanen van minpunten zijn, delen we graag ook transparant wat in onze ogen beter had gekund:

1. We hadden graag de loonsverhoging wat eerder in de tijd gezien, maar daar wilde KLM niet op instappen, ook gezien de verplichtingen die het bedrijf qua vermogenspositie nog heeft naar anderen, zoals bijvoorbeeld de overheid (er is nog steeds een kredietfaciliteit afgesproken met Den Haag waar KLM (nog) niet vanaf kan dus het bedrijf staat helaas nog steeds onder curatele).

2. Wat ons betreft was het fair geweest als er een eenmalige uitkering was gekomen voor een bredere groep aan KLM'ers dan alleen de personen voor wie KLM bij Schiphol kan factureren voor het toekennen van een zomertoeslag. Op die manier waren alle relatief minder betaalde functies binnen KLM aan bod gekomen om een tijdelijke (energie)toeslag te krijgen en vielen er geen functies buiten de boot die wel met operationele drukte te maken hebben of personeelstekorten maar niet een bonus krijgen van de Schiphol.

3. Natuurlijk hadden we het liefste de zaakjes goed geregeld met ook een cao-resultaat voor alle KLM'ers in vliegdienst en cabine erbij. Dat heeft niet zo mogen zijn, wel hebben we afgesproken dat de lonen aldaar met gelijke percentages moeten stijgen (als het daar meer wordt, dan ook bij ons) en dat we gelijkwaardig omgaan met (het beëindigen van) een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Ga stemmen !
Al met al zijn we er als CNV-onderhandelingsdelegatie, ondanks de minpunten die we zien, ervan overtuigd dat we door het afsluiten van deze cao een stap naar voren zetten richting herstel van perspectief voor de KLM-medewerker. Ook schatten we in dat in dit tijdsgewricht (waarin we aan de ene kant KLM weer zien herstellen maar aan de andere kant zorgen over een economische neergang toenemen) het momentum om een afspraak te maken nu is en niet later in de tijd. Wij adviseren dan ook positief over deze deal, maar wij zijn niet voor niks een vereniging. Jullie, onze leden bepalen of dit ook een cao wordt met handtekening van het CNV. Stemmen kan via bijgaande link: https://q.crowdtech.com/kfL-2bNBZk 

Mocht je eerst nog meer informatie willen, dan kan dat ook. Wij houden twee online ledenvergaderingen, op 8 augustus om 14 uur en 15 augustus om 14 uur. Je kan je aanmelden via een mail of app naar je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892

Downloads