Turbulentie bij KLM: Cao-overleg van start in een woelige omgeving

Op 21 april zijn de onderhandelingen afgetrapt over een nieuwe cao voor de grondmedewerkers van KLM. Onderhandelingen die niet makkelijk zullen zijn. Aan de ene kant draait KLM namelijk weer prima qua passagierscijfers, aan vraag naar het KLM-product is helemaal geen gebrek meer. Maar aan de andere kant draagt het bedrijf ook de last van hoge schulden en een overheid die dwingend op de rem trapt qua arbeidsvoorwaarden. Zaak voor CNV om in jullie belang in deze lastige omgeving te staan voor snel meer koopkracht en daarmee verlichting van de arbeidsvoorwaardelijke Haagse molensteen om jullie nek.

CNV-inzet


De hoofdlijnen van de CNV-inzet, die we komende week nader delen met jullie, zal jullie niet verbazen. Wij willen linksom of rechtsom een snelle verbetering van jullie koopkracht zien. De inflatie sinds de laatste loonsverhoging bij KLM (januari 2020) is inmiddels opgelopen tot een schrikbarende 12%. Medewerkers die daarnaast qua inkomen boven een 1,5-keer modaal salaris uitkomen hebben ook nog eens naast de oplopende inflatie te maken met salarisdalingen via de inmiddels beruchte arbeidsvoorwaardelijke staffel.

Onhoudbare situatie en een wilde staking


Er is inmiddels sprake van een onhoudbare situatie, die we onderstreept zien op vele plekken in het bedrijf:

- IT-personeel is moeilijk te vinden

- Binnen de grondafhandeling doet KLM de noodgreep van het inroepen van de hulp van externe afhandelaar Viggo voor het verrichten van KLM-werk. Iets wat niet voor niks geleid heeft tot het kookpunt van de wilde staking van vandaag (23 april)

- Onregelmatigheidstoeslag wordt verlaagd op het al niet overvloedige salaris van sommige medewerkers bij passage. Maar urenuitbreidingen, die ook inkomens kunnen verbeteren, zijn ondanks tekorten op de werkvloer op veel plekken taboe uit angst voor productiviteitsverlies

- Een thuiswerkvergoeding voor het personeel dat veel meer dan vroeger hybride werkt is nog steeds niet geregeld

- En als het gaat om reiskostenvergoedingen bij hoge brandstofprijzen mag het personeel koopkracht inleveren omdat die vergoedingen niet verder gaan dan 9 cent per kilometer. Dik onder de huidige brandstofprijzen.

ILO


In dat licht heeft CNV geen aanbevelingen van de VN nodig om de noodzaak in te zien om snel goede afspraken te maken. Wij zijn desalniettemin zeker blij met de aanbevelingen die de International Labour Organisation (de VN-organisatie voor arbeidsrechten) gedaan heeft aan de regering om wegens haar ondertekening van internationale verdragen vrijheid van onderhandelen bij KLM te respecteren. Vandaar ook onze brief aan de regering die jullie als bijlage van deze info kunnen lezen, met daarin de oproep om de burgers die werken bij KLM weer volledige onderhandelingsvrijheid toe te kennen via hun vakbonden. Daar past geen langjarig opgelegde arbeidsvoorwaardenreductie meer bij.

Snelheid geboden

Dat laat allemaal onverlet dat we praktisch en pragmatisch tot een vergelijk willen komen met KLM. We moeten kijken naar de concrete noden die er zijn en die zoveel mogelijk wegnemen. Dempen van koopkrachtverlies, aanpakken van personele schaarste en dat alles op basis van gelijke monniken gelijke kappen. Met andere woorden: Als er bij het ene domein (bvb cockpit) afgesproken wordt om te stoppen met salaris inleveren, dan geldt dat ook bij ons.

Het hoeft allemaal niet heel complex te zijn, als we de gezamenlijke wil hebben als werkgever en vakbonden om—juist ten behoeve van de continuïteit van KLM—de ergste financiële en personele nood onder de medewerkers te ledigen en de overheid ons daar de ruimte voor geeft. Een faire cao voor de zomerperiode: Dat is ons doel!

En dan nog dit!

Jullie hebben wellicht meegekregen dat op 22 april (gisteren) de uitslag van de OR-verkiezing bekend is gemaakt, een verkiezing waar natuurlijk ook enthousiaste CNV-leden weer aan hebben meegedaan. CNV is zeer content met de uitslag, want wij zijn voor het eerst sinds lange tijd van 1 naar 2 van de (nu 13) OR-zetels voor grondpersoneel gegaan.

Nog bijzonderder, is dat we naast de OSG-zetel die we hebben weten te behouden nu ook voor het eerst een zetel behaald hebben vanwege de stemmen op CNV van KLM’ers werkzaam in de MSG-schaal. Dat maakt dat we de enige vakbond zijn met zowel een zetel onder het OSG- als onder het MSG-personeel en daar zijn we natuurlijk best trots op. We willen eenieder die op CNV gestemd heeft bij de OR- en GC-verkiezingen hartelijk bedanken. En daarnaast ook al onze leden die zich in deze zware tijd voor KLM toch (weer) verkiesbaar hebben gesteld om de komende jaren op te komen voor hun collega’s.

Wij gaan ons ook de komende jaren weer hard maken voor jullie in de medezeggenschap als dé grondvakbond die breed actief is binnen de vele bedrijfsonderdelen van KLM. 

Vragen/opmerkingen

Vragen over deze info? Stel je vraag op de cao-pagina, waar je ook het hele cao-traject kunt volgen of neem contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl of Chantal van Binsbergen via c.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl

Tot slot. De vakbeweging zal ook de komende maanden weer keihard aan de bak moeten bij KLM. Daarbij is jullie steun als lid onontbeerlijk om ons werk te kunnen blijven doen. Ken je collega's die nog geen lid zijn maar die ook het CNV zouden willen versterken ? Aarzel niet en maak ze lid via onze Member get Member-actie: https://www.cnv-ledenwerven.nl/ 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error